Четверг, 04.06.2020, 19:58
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Финансы

Бізнес-план підприємства. Фінансовий план – складова частина бізнес-плану

В умовах ринкової економіки для розв’язання виробничих і комерційних завдань, що вимагають вкладення коштів, виникає необхідність в розробці бізнес-плану.

Бізнес-план повинен:

- давати конкретне уявлення про те, як функціонує підприємство, яке місце воно займає на ринку;

- містити усі виробничі характеристики майбутнього підприємства, детально описувати схему його функціонування;

- розкривати принципи і методи управління підприємством;

- обов'язково містити програму управління фінансами, адже без неї неможливо почати будь-яку справу і забезпечити ефективність її виконання;

- показати перспективи розвитку підприємства інвесторам і кредиторам.

Узагальнення ще невеликого досвіду упорядкування бізнес-плану вітчизняними підприємствами дає можливість виділити такі галузі його застосування:

- вибір економічно вигідних напрямків і способів досягнення позитивних фінансових результатів підприємствами в умовах нових форм господарювання, загальної неплатоспроможності суб'єктів;

- підготовка підприємствами інвестиційних проектів для залучення інвестицій і банківських кредитів;

- складання проектів емісії акцій, облігацій та інших цінних паперів підприємств;

- залучення іноземних інвесторів для розвитку підприємств;

- обґрунтувати пропозиції щодо приватизації підприємств державної і приватної власності.

В умовах трансформації економіки України в ринкову бізнес-план підприємства повинен, насамперед, вирішити завдання поліпшення його фінансового стану.

Фінансовий план - це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обґрунтування інвестиційних проектів, так і для управління поточною і стратегічною фінансовою діяльністю. Цей розділ бізнес-плану включає такі складові: прогноз обсягів реалізації; баланс грошових надходжень і витрат; таблицю доходів і витрат; прогнозований баланс підприємства; розрахунок точки беззбитковості, чистої поточної вартості проекту та внутрішньої норми прибутковості.

Сьогодні, коли підприємствам надана самостійність планування, вони можуть не складати фінансовий план або складати його в формі, яку вони вважають для себе найбільш прийнятною. Найпоширенішою  формою фінансового плану є баланс доходів і витрат.

Складання фінансового плану може здійснюватися трьома етапами:

1. Аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного року.

2. Розгляд і вивчення виробничих та маркетингових показників, на підставі яких розраховуються планові фінансові показники.

3. Розробка проекту фінансового плану.

Мета складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженості доходів і витрат. При перевищенні доходів над витратами сума перевищення може направлятися до резервного фонду.

Коли витрати перевищують доходи, визначається сума фінансових ресурсів, яких не вистачає. Додаткові фінансові ресурси можна одержати за рахунок кредитів, випуску цінних паперів і таке інше. Якщо джерело додаткових фінансових ресурсів вже відомо, то ці кошти включаються до прибуткової частини фінансового плану, а сума погашення заборгованості в плановому періоді - у видаткову частину.

Фінансовий план складається на рік із розбивкою за кварталами. Розробка фінансового плану починається з розрахунку показників прибуткової, а потім видаткової його частини.

Підприємства, що не складають бізнес-план, виручку від реалізації визначають методом прямого розрахунку, виходячи з запланованого обсягу виробництва продукції, або за допомогою укрупненого методу. Підприємства, що працюють за бізнес-планом, виручку від реалізації відображають у таблиці "Прогнози обсягів реалізації” і в таблиці "Доходи і витрати”.

У процесі складання балансу доходів і витрат необхідно перевіряти взаємоузгодження планових сум витрат і відрахувань із джерелами покриття їх відповідними доходами і надходженнями коштів. Таким чином, у процесі фінансового планування здійснюється конкретне ув'язування кожного виду витрат і відрахувань із джерелом фінансування.

З метою перевірки правильності складання балансу доходів і витрат складається перевірочна таблиця (шахматка) до фінансового плану.

В ній по горизонталі показують напрямки використання коштів, а по вертикалі - джерела. Таблицю складають, заповнюючи спочатку підсумкові показники доходів і витрат. Потім для кожної статті витрат вказують відповідні джерела фінансування. Така таблиця дає можливість збалансувати доходи і витрати в розрізі окремих статей, виявити цільовий характер використання доходів і надходжень, визначити способи одержання коштів.

Категория: Финансы | Добавил: eklion (10.01.2010)
Просмотров: 4411
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz