Четверг, 04.06.2020, 20:41
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Финансы

Бюджетний процес в Україні

Бюджетний процес в України складається з 5 стадій: складання, розгляд, затвердження проекту бюджету, виконання бюджету, затвердження звіту про виконання бюджету.

Складання проекту Державного і місцевих бюджетів здійснюється з метою визначення обсягів коштів, необхідних для фінансування держави і місцевих органів самоврядування. Через Державний бюджет здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між адміністративно–територіальними одиницями.

Перша стадія бюджетного процесу складається з двох етапів. На першому етапі першої стадії Міністерство економіки України розробляє Основні прогнозні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний рік з виділенням показників валового внутрішнього продукту, національного доходу, зведеного балансу фінансових ресурсів, балансу доходів і витрат населення, платіжного балансу, валютного плану.  Ці показники розробляються до 1 червня року, що передує плановому бюджетному року, за участю Міністерства фінансів України, Національного банку України, інших міністерств та відомств  і подаються у Верховну Раду.

На підставі Основних прогнозних макроекономічних показників розвитку України на плановий рік Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі комітети обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів розробляють прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, які є основою  для складання проектів їх бюджетів.

Другим етапом першої стадії бюджетного процесу можна вважати прийняття до 15 червня Верховною Радою України до розгляду проекту спеціальної постанови – бюджетної резолюції, в якій приводяться основні напрямки бюджетної політики на планований рік. Цей документ є орієнтиром для Уряду при розробці проекту бюджету і для Верховної Ради при розгляді цього проекту і законів, що впливають на доходи та видатки Державного бюджету.

Регламент Верховної Ради України вимагає прийняття бюджетної резолюції не пізніше 1 липня.

Складання проекту Державного бюджету організує Кабінет Міністрів відповідно до засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України у бюджетній резолюції.

Міністерство фінансів України на підставі Основний прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на плановий рік та фінансових можливостей держави складає попередній проект зведеного бюджету України і доводить відповідні прогнозні показники до міністерств, відомств, інших органів державної виконавчої влади.

Усі органи виконавчої влади у двотижневий строк розглядають доведені до них показники, включені в проект зведеного бюджету, і подають Міністерству фінансів пропозиції зі своїми розрахунками та обґрунтуваннями. Міністерство фінансів України розглядає подані пропозиції, вносить корективи у попередній зведений проект бюджету і до 15 серпня передає проект зведеного і Державного бюджету Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрі на своєму засіданні розглядає проект бюджету і проект закону про Державний бюджет, приймає рішення щодо проекту Закону про Державний бюджет згідно з Правилами оформлення проекту Закону України про Державний бюджет України і передає проект Закону про Державний бюджет України до Верховної Ради до 15 вересня.

Друга стадія бюджетного процесу - розгляд проекту Закону  про Державний бюджет України починається з того моменту, коли бюджетні матеріали передаються до Верховної Ради України.

Перше читання проекту закону про Державний бюджет починається з доповіді Комітету з питань бюджету. За доповіддю проводиться обговорення і ставиться на голосування постанова про схвалення висновків і пропозицій Комітету з питань бюджету.

Якщо постанова не підтримується, Верховна Рада може прийняти рішення: а) про повернення доповіді на доопрацювання в Комітет з питань бюджету; б) про розгляд на пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли до Комітету з питань бюджету.

Якщо доповідь комітету з питань бюджету схвалюється, на пленарному засіданні розглядаються тільки відхилені поправки.

Кабінет Міністрів доопрацьовує проект бюджету протягом двох тижнів відповідно до схваленої доповіді Комітету з питань бюджету і підтриманих Верховною Радою поправок і подає доопрацьований проект бюджету на друге читання до Верховної Ради.

Саме з другого читання починається третя стадія бюджетного процесу - затвердження бюджету і закону про Державний бюджет.

Верховна Рада України затверджує не тільки Закон "Про Державний бюджет”, але й сам Державний бюджет. 

Після доповіді Міністра фінансів на другому читанні у Верховній Раді починається затвердження бюджету і Закону про Державний бюджет, Починається це із затвердження граничного розміру дефіциту Державного бюджету. Після затвердження граничного розміру дефіциту Державного бюджету Верховна Рада постатейно голосує Закон про державний бюджет. Обговорення статей не проводиться, якщо Верховна Рада в першому читанні обговорювала і голосувала поправки, відхилені Комітетом з питань бюджету. Регламент Верховної Ради дозволяє тільки виступи з мотивів голосування щодо цих статей.

Крім Закону  "Про Державний бюджет України”, Верховна Рада приймає постанову про введення в дію Закону. Проект цієї постанови готується Кабінетом Міністрів України до другого читання.

Закон про Державний бюджет підписує Голова Верховної  Ради України і невідкладно направляє його Президенту України.

Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

У разі, якщо Президент України протягом встановленого терміну не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та оприлюднений.

Якщо під час повторного розгляду закон про Державний бюджет буде знову прийнято Верховною Радою України не менш як двома третинами від конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом 10 днів.

Якщо Верховною Радою України не буде прийнято Закон про Держаний бюджет до 2 грудня року, що передує тому, на який складено бюджет, Верховна Рада України приймає постанову про фінансування поточних витрат до прийняття Закону про Державний бюджет України, якщо Верховна Рада не прийме таку постанову до 30 грудня року, що передує тому на який складено бюджет, автоматично продовжується дія Закону про Державний бюджет України поточного року, крім показників щодо видатків розвитку.

Четвертою, але основною стадією бюджетного процесу є виконання бюджету.

Виконати бюджет — це зібрати доходи, мінімальна сума яких встановлена в законі про державний чи місцевий бюджет (перевиконати встановлений об'єм — це добре, а недовиконання — це збільшення дефіциту), та профінансувати видатки (покривати видатки можна, не перевищуючи їх граничний обсяг, бо фінансування понад встановлену межу - не збільшувати дефіцит, підвищувати розмір видатків на певні заходи - це неодмінно зменшувати витрати на будь-які інші видатки, але ж в бюджет внесені першочергові, пріоритетні витрати).

Забезпечення виконання затвердженого бюджету покладено на Кабінет Міністрів України. Щодо місцевих бюджетів, то сільські, селищні та міські ради затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць, як і обласні та районні ради, й контролюють їх виконання, а виконання покладено на виконавчі органи.

Обласні і районні бюджети виконують відповідні державні адміністрації на підставі Закону України "Про бюджетну систему України”.

Виконання бюджетів здійснюється на підставі законодавства та нормативно-правових актів про бюджет на певний бюджетний період і  відповідно до розпису доходів і видатків бюджету, який затверджується фінансовими органами.

Кабінет Міністрів України організовує виконання Державного бюджету України через Міністерство фінансів України, міністерства, відомства, інші органи державної виконавчої влади, Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевого самоврядування.

Державний бюджет України виконується за розписом доходів і видатків з поквартальним розподілом, що складається Міністерством фінансів України відповідно до показників цього бюджету, затвердженого Верховною Радою України. Державний бюджет України виконується за видатками в тих самих пропорціях щодо загальної суми видатків бюджету, які затверджено Верховною Радою України. Контроль за пропорційним фінансуванням здійснюється щоквартально.

У разі, коли в процесі виконання бюджетів органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування приймають рішення, на підставі яких необхідно виділення фінансових ресурсів понад затверджених у відповідному бюджеті, вони можуть бути реалізовані тільки після внесення відповідних змін у закон про Державний бюджет або рішення органу місцевого самоврядування про місцевий бюджет.

Виконання бюджетів здійснюється в межах прибутків, що надійшли, і коштів на фінансування дефіциту бюджету.

Безпосередньо виконання доходної частини покладене на податкову адміністрацію, яка здійснює контроль за правильністю і повнотою обчислення обов'язкових платежів і податків, вчасністю їх зарахування до відповідних бюджетів.

Особлива роль у виконанні бюджету належить фінансовим органам, через які Кабінет Міністрів організує їх виконання. Міністерство фінансів забезпечує в установленому порядку виконання державного бюджету і цільове використання коштів, які виділяються з бюджету підприємствам і організаціям; складає звіт про виконання державного і зведеного бюджету. Маючи владні повноваження, Міністерство фінансів вимагає подання йому матеріалів для здійснення контролю за виконанням бюджету, пов'язаних із використанням бюджетних коштів. У разі з'ясування нецільового витрачання коштів Міністерство фінансів України може обмежувати або й припиняти фінансування таких установ і організацій.

Аналогічні функції здійснюють місцеві фінансові органи щодо виконання місцевих бюджетів.

В Україні, як і у багатьох країнах СНД, введена казначейська система виконання бюджетів, для чого при Міністерстві фінансів України створено систему органів державної виконавчої влади, які зайняті організацією виконання Державного бюджету — Державне Казначейство.

Контроль за виконанням бюджетів здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах їх компетенції.

Від імені Верховної Ради контроль за використанням коштів Державного бюджету України здійснює Рахункова палата.

Виконуючи Державний бюджет України, щоденний контроль за витрачанням коштів бюджетів здійснює система органів Державного казначейства. Крім цього, створено спеціальний орган фінансового контролю - Державну контрольно-ревізійну службу в Україні при Міністерстві фінансів України. Такі ж контрольні органи працюють на місцях. Міністерства мають свої контрольні відділи.

Постійний контроль за вчасністю і повнотою внесення платежів до бюджету здійснює Державна податкова адміністрація з податковою поліцією. Мабуть, головним завданням контролюючих органів є уникнути дублювання завдань та засобів контролю. Необхідна єдина структура механізмів контролю, що підвищить їх ефективність. Вони будуть не тільки зосереджувати увагу на перевитратах коштів, а й робити оціночні дослідження дотримання норм бюджетного законодавства.

У 1997 році Верховна Рада поклала на Рахункову палату та комітет з питань бюджету контроль за виконанням Державного бюджету.

Бюджетний процес закінчується затвердженням звіту про виконання бюджету.

Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України звіт про виконання Державного бюджету України  за попередній рік. Законом України "Про бюджетну систему України” встановлено термін подання звіту про виконання Державного бюджету за попередній рік — 1 травня, але не встановлено строку затвердження такого звіту. Наприклад, звіти про виконання Державного бюджету у 1994 та 1995 роках досі не затверджені, вони поверталися Кабінету Міністрів, але до цього часу звіти не оприлюднені, як цього вимагає Конституція.

Звіт про виконання Державного бюджету України представляє на засіданні Верховної Ради України Кабінет Міністрів України. З доповіддю про виконання Державного бюджету України виступає Міністр фінансів України або особа, яка виконує його обов'язки.

До звіту про виконання Державного бюджету України додаються пояснення щодо всіх відхилень від затвердженого Закону про Державний бюджет України як за прибутками, так і за видатками.

Звіти про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, міського (крім міст районного підпорядкування), районного, районного в місті бюджету складають, відповідно, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансове управління (відділ) виконавчих органів міської, районної в місті рад місцевого самоврядування про виконання міського бюджету (міст районного підпорядкування), селищного та сільського бюджету – виконавчі органи відповідних рад.

Звіт про виконання обласних і районних бюджетів складають відповідні державні адміністрації.

Протягом 2 тижнів після подання матеріалів про виконання бюджету Верховній Раді комітети розглядають звіт і готують висновки. Звіт про виконання Державного бюджету повинен бути розглянутий не пізніше 1 травня. На засіданні Верховної Ради заслуховуються висновки Комітету з питань бюджету та інших комітетів.

Після обговорення приймається постанова про звіт з виконання Державного бюджету.

Верховна Рада може і не затвердити звіт про виконання бюджету і розглянути питання про відповідальність державних органів і посадових осіб виконавчої влади за порушення бюджетного законодавства. Затвердженням звіту про виконання бюджету Верховна Рада України здійснює контроль за його виконанням, оцінює правомірність дій органів виконавчої влади, доцільність змін, що вносилися в бюджет під час його виконання. Затвердження звіту про виконання бюджету є схваленням дій органів виконавчої влади, які виконували приписи Ради, що містилися в акті про бюджет.

Постанови про затвердження звіту з виконання бюджету, як і самі акти про бюджет (закон і рішення місцевих Рад), публікуються і оприлюднюються.

Категория: Финансы | Добавил: eklion (10.01.2010)
Просмотров: 1743
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz