Четверг, 28.05.2020, 10:58
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Финансы

Органи фінансового контролю і їх завдання

Склад органів фінансового контролю визначається структурою і складом фінансового апарату, що, у свою чергу, визначається державним ладом і функціями окремих державних органів, закріпленими в Конституції держави.

Фінансовий контроль здійснюється перш за все органами законодавчої влади, органами виконавчої влади, спеціальними контрольними органами, недержавними організаціями.

Функції державного фінансового контролю розподіляються між вищими органами державної влади одночасно з функціями управління фінансовою і кредитно-грошовою системою.

На вищому рівні державного фінансового контролю основні функції покладаються на Парламенти або відповідні органи. Тут створюються спеціальні комітети і комісії з питань фінансів, бюджету, податків та інших питань фінансової політики, на які покладаються обов'язки контролю за дотриманням норм фінансового законодавства, за реалізацією фінансової політики органами виконавчої влади і за головним інструментом її реалізації - державним бюджетом.

 Фінансовий контроль Парламенту здійснюється у процесі розгляду і затвердження проекту Державного бюджету на планований рік і звіту Уряду про його виконання. В Україні такий фінансовий контроль здійснює Верховна Рада України із своїми відповідними органами.

Оперативний державний фінансовий контроль в Україні проводять Міністерство фінансів України та інші державні фінансові органи, наділені функціями управління фінансами і спеціальні відомства державного фінансового контролю. Обсяг  контрольних функцій Міністерства  фінансів держави визначається конкретним розмежуванням функцій державного управління між центральними і місцевими органами державної влади.

В системі Міністерства фінансів України створені спеціальні контрольні служби: Державна податкова адміністрація України і Державна контрольно-ревізійна служба.

Державна податкова адміністрація є центральним органом виконавчої влади. Її головним завданням є забезпечення додержання законодавства  про податки, повний облік всіх платників та інших обов’язкових платежів  у бюджет, здійснення контролю і забезпечення правильності обліку та сплати  цих платежів.

Головним завданням державної контрольно–ревізійної служби  є здіснення державного контролю за використанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів  та держаних валютних фондів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх у майбутньому. Органи державної контрольно-ревізійної служби мають право контролювати не тільки вказані органи, установи та організації, але й всі суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності за дорученням прокурора.

Складнощі нової податкової системи (високий рівень оподатковування, фактична безконтрольність неорганізованого ринку, відсутність або погана організація обліку і звітності в приватнопідприємницькому секторі і системі комерційних банків) призвели до значного зниження фінансової дисципліни і зростання фінансових порушень, що відчутно позначається на ході виконання бюджету. В цій ситуації була створена централізована система органів Державного Казначейства України, підпорядкованій Міністерству фінансів. 

Державне Казначейство України покликане організовувати, здійснювати і контролювати виконання республіканського бюджету і державних позабюджетних фондів, займається збором і аналізом інформації про стан фінансів країни, прогнозуванням обсягів державних фінансових ресурсів, оперативно управляти ними, разом із Національним Банком України здійснювати обслуговування зовнішнього боргу України.

Для контролю за використанням державних  бюджетних і позабюджетних коштів органи Державного Казначейства наділяються значними правами: вони можуть здійснювати перевірки грошових документів на підприємствах,  організаціях будь-якої форми власності, включаючи спільні підприємства; застосовувати до порушників штрафні санкції, припиняти операції за рахунками, примусово стягувати використовувані не за призначенням кошти.

Постійно діючим вищим органом державного фінансового контролю, утвореним Верховною Радою України, є Рахункова палата  України, яка здійснює свою діяльність незалежно від будь–яких органів держави. Вона наділена широкими повноваженнями в галузі фінансового контролю за фінансовою діяльністю: організовує та здійснює контроль за вчасним виконанням прибуткової та видаткової частин Державного бюджету, державними цільовими фондами, за утворенням та погашенням внутрішнього та зовнішнього державного боргу, законністю надання позик, економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям і одержанням кредитів від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій і позик, які не передбачені бюджетом.

В законі України "Про Розрахункову палату Верховної Ради України” передбачено також право Розрахункової палати одержувати від Національного банку України, уповноважених банків та інших кредитних установ необхідні відомості про виконання ними операцій, стан розрахунків установ та організацій, що перевіряються, - довідки, копії документів з операцій і розрахунки цих підприємств і організацій.

Категория: Финансы | Добавил: eklion (10.01.2010)
Просмотров: 901
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz