Четверг, 28.05.2020, 10:55
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Финансы предприятия

Сутність фінансів підприємств, їх функції та основи організації

Фінанси підприємств є складовою частиною фінансової системи. Як  і фінансам у цілому, їм властиві певні загальні та специфічні ознаки:

Виходячи із загальної та специфічних ознак, можна сформулювати  основне визначення фінансів підприємств:

 

Фінанси підприємств - це економічні  відносини,  які  відображають формування,  розподіл  та  використання  грошових  фондів  і   доходів суб'єктів господарювання в процесі відтворення.

 

Таким чином, фінанси підприємств безпосередньо пов'язані  з  рухом грошових  коштів.  Саме  тому  досить  часто  під  поняттям   "фінанси підприємств" розуміють грошові кошти та фінансові ресурси. Однак  самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають повністю сутності  фінансів. Так само як і загальнодержавні фінанси, фінанси підприємств  являють собою певні грошові відносини на всіх рівнях господарювання  (це також видно із визначення фінансів підприємств). Однак не  всі  грошові відносини належать  до  фінансових.  Грошові  відносини  перетворюються на фінансові, коли рух коштів стає відносно самостійним.  Таке відбувається в процесі формування,  розподілу,  використання  грошових доходів та фондів згідно з цільовим призначенням  у  формі  фінансових ресурсів.

До фінансів підприємств належать такі групи фінансових  відносин:

Отже  об'єктами  фінансів  підприємств  є:  економічні  відносини, пов'язані  з  рухом  коштів,  формуванням  та  використанням  грошових фондів.  Суб'єктами  таких  відносин   можуть    бути    підприємства, організації, банківські установи та  страхові  компанії,  позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, аудиторські організації, інші суб'єкти господарювання.

Для усіх видів відносин загальним є те, що  всі  вони  мають  вартісне вираження і виникають за  ініціативою  самого  підприємства або контрагента.

Безпосередньою сферою фінансових відносин  підприємств  є  процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту (с+v+m), коли  вона розподіляється на вартість матеріальних витрат (с),  необхідного  продукту (v), додаткового продукту (m). При цьому утворюються різні  фонди грошових доходів. За допомогою фінансів у  суспільному  виробництві відбувається рух грошових  коштів,  які  набирають  специфічної  форми фінансових ресурсів, що формуються у суб'єктів господарювання та  держави.

 

У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна  категорія проявляються та виражають свою суть через такі функції:

Формування фінансових ресурсів на  підприємстві  відбувається  під час формування статутного фонду, у процесі розподілу грошових  надходжень в основні та оборотні кошти, а також  під  час  використання  доходів на формування резервного фонду, фонду споживання і фонду  нагромадження. У зв'язку з цим поняття "формування" та "розподіл"  доцільно розглядати як єдиний процес у суспільному виробництві.

Рух грошових  потоків  кількісно  відображає  всі  стадії  процесу відтворення через формування, розподіл та  використання  грошових  доходів, різноманітних  цільових  фондів.  Таким  чином,  фінанси  "сигналізують" про виникнення вартісних  диспропорцій:  дефіциту  грошових коштів, неплатежів, нецільового використання коштів, збитків та  інших негативнх  явищ  у    процесі    фінансово-господарської    діяльності підприємств. Отже, фінансам притаманна контрольна функція.

Обов'язковими передумовами ефективного функціонування фінансів є:

 

Функціонування фінансів підприємств здійснюється не автоматично, а за допомогою цілеспрямованої їх організації.

Під організацією фінансів  підприємств  розуміють  форми,  методи, способи формування та  використання  ресурсів,  контроль  за  їх  кругообігом для досягнення економічних цілей згідно з  чинним  законодавством.

В основу організації фінансів  підприємств  покладено  комерційний розрахунок, який базується на принципах:

 

 

Комерційний розрахунок полягає в постійному порівнюванні витрат та результатів діяльності (порівняти з державними підприємствами). Комерційний  розрахунок  передбачає   справжню    фінансову    незалежність підприємств, тобто право самостійно вирішувати, що і як виробляти, кому реалізовувати продукцію, як розподілити виручку від реалізації продукції, як розпорядитись прибутком, які фінансові ресурси формувати та як їх використовувати. Повна самостійність підприємств не означає, однак, відсутності будь-яких правил їх поведінки. Ці правила  розроблено та законодавчо  закріплено  у  відповідних  нормативних  актах,  тобто підприємства приймають рішення самостійно, але в рамках чинного  законодавства.

Держава  не  втручається  в   самостійність    прийняття    рішень підприємств з приводу фінансової діяльності, але впливає на співвідносини господарюючих суб'єктів за допомогою економічних методів  (податкової, амортизаційної, валютної політики).

Комерційний розрахунок полягає в постійному порівнюванні витрат та результатів діяльності. При цьому підприємства є фінансово  незалежними, але діють у рамках, встановленого державою чинного  законодавства. На ряду з цим держава впливає на  фінансову  діяльність  за  допомогою економічних методів (податкової, амортизаційної, валютної політики).

На організацію фінансів впливають організаційно-правові форми господарювання, сфера  та  характер  діяльності  підприємств.  Це  проявляється в процесі формування капіталу  (статутного  фонду),  розподілу прибутку, утворення грошових фондів, внутрішньовідомчого розподілу засобів, у взаємовідносинах з бюджетом тощо.

У ринковій економіці основною формою господарювання  є  акціонерне товариство. Розрізняють товариство закритого та відкритого типів.

Акціонерне товариство закритого типу засновує  обмежена  кількість акціонерів. При цьому будь-який член товариства не може продати  свого паю без згоди інших акціонерів, які мають переважне право на  придбання цього паю.

Акціонерне  товариство  відкритого  типу  орієнтовано  на   більшу кількість акціонерів через встановлення відкритої передплати на акції. При цьому акціонер має право на власний розсуд продавати, дарувати  чи заставляти свої акції.

Особливо поширеною організаційно-правовою формою  є  товариство  з обмеженою відповідальністю. Кожен із учасників такого товариства  вносить визначений пай у статутний фонд і згідно з ним одержує  частку  в доходах та майні товариства. Надалі  відповідальність  учасника  товариства обмежується його паєм або внеском. Члени товариства за зобов'язаннями товариства не відповідають. Товариство  відповідає  за  своїми боргами тільки майном, яке є в його активі. Майно формується за  рахунок  внесків  учасників,  доходів,  одержаних    від    підприємницької діяльності  та  інших  законних  джерел.  Товариство    з    обмеженою відповідальністю є юридичною особою, має свій статут. У статуті визначено порядок розподілу прибутку й ту його  частину,  яку  розподіляють між членами відповідно до їхніх внесків.

На організацію фінансів підприємств впливають також галузеві особливості, специфіка виробництва, рівень його технічного забезпечення та рівень технологічних процесів, склад і  структура  виробничих  витрат, вплив природно-кліматичних факторів на виробництво.

Так,  наприклад, у сільськогосподарському виробництві,  гірничодобувній промисловості,  капітальному  будівництві  дія  природних  та кліматичних  факторів  зумовлює  особливості    розподілу    прибутку, необхідність формування фінансових ресурсів для протидії  ризику,  забезпечення  страхового  захисту  засобів  виробництва  та  результатів праці.

Категория: Финансы предприятия | Добавил: eklion (26.09.2011)
Просмотров: 4798
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz