Понедельник, 25.05.2020, 20:53
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » История экономических учений

МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА В ПОЛІТИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ. ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ Л. ВАЛЬРАСА, В. ПАРЕТО

Леон Вальрас — французький економіст, автор теорії загальної рівноваги. Прихильник економічної теорії, що розглядає ринкову економіку як систему, потенційно здатну досягати рівноваги на основі попиту та пропозиції. Головне в його творчості — побудова загальної теорії макроекономічної рівноваги. Л. Вальрас розробив модель загальної економічної рівноваги, що має у своїй основі аналіз попиту та пропозиції і містить ряд систем рівнянь. Вивів математичне вираження теорії попиту та пропозиції. Складовими ринкової системи були, на думку економістів-математиків» раціональні суб'єкти, які безупинно прагнули до оптимуму свого існування, тобто економічному успіху. Л. Вальрас вважав, що економіка сама через ринок забезпечує такі пропорції, які створюють загальну економічну рівновагу, при якій ефективний попит та пропозиція виробничих послуг рівні, існує постійна стійка ціна на ринку продуктів, і, нарешті, продажна ціна продуктів дорівнює витратам. Йому вдалося побудувати замкнуту модель загальної економічної рівноваги, засновану на граничній корисності. У цій моделі загальна сума надлишкового попиту на всіх ринках завжди дорівнює нулю. Він запропонував і математичний опис, але з усіма труднощами не справився. Л. Вальрас вважав помилковою трудову теорію вартості і поділяв всіх економічних суб'єктів на дві групи: підприємців і власників продуктивних послуг (праці, капіталу, землі, на його думку, держава повинна забезпечити стабільність грошей, забезпечити безпеку громадян, дати можливість одержати утворення соціального захисту, забезпечити умови ефективної конкуренції і рівності можливостей, земля повинна бути націоналізована, а рента дає необхідні засоби державі. Але головною у його спадщині є теорія макроекономічної рівноваги, але вона є теорією економічної статики, вона не враховує багатьох реальних компонентів — економічний ріст, циклічність і т.д. Але його роботи дозволили наступним ученим перейти до більш складних систем, що враховують і ці компоненти.

В. Парето — послідовник Л.Вальраса. Він відмовився від традиційних для австрійської школи статичних теорій і почав розглядати динамічну рівновагу, при якій змінюються всі параметри економіки. Він увів замість поняття „цінності" поняття „перевага", що має не кількісний зміст, а порядковий. І розглядав не окремі блага, а їхні набори. Він сформулював закон про зміну розподілу доходу: для того щоб підняти рівень мінімального доходу чи зменшити розрив у доходах, необхідно забезпечити більш швидке збільшення багатства в порівнянні з чисельністю населення. З цього він зробив висновок про те, що інші шляхи (у тому числі і революційний перерозподіл багатства) ведуть тільки до руйнування багатства нації, оскільки максимум добробуту пов'язаний з перетворенням заощаджень у капітал. В. Парето побудував динамічну систему макроекономічної рівноваги. Увівши поняття „переваг" і „ранжування" корисності, він звів їх до визначеного набору благ і терміну «Парето - ефективний стан економіки» чи «оптимум Парето». ІІри вивченні проблеми вибору він використовував для характеристики переваг (граничних корисностей), поняття «криві байдужності». Кожна крапка таких кривих відповідає деякій комбінації двох благ, сумарна корисність яких однакова у всіх крапках. Це підвело його до поняття оптимуму, що означає рівноважний стан економіки («Парето-ефективний стан економіки») і характеризується такими основними умовами: Зважені (за цінами) граничні корисності рівні для всіх товарів; Для кожного суб'єкта сума його доходів дорівнює сумі витрат; Запас продуктивних благ використовується цілком.

 

Категория: История экономических учений | Добавил: eklion (05.03.2010)
Просмотров: 1687
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz