Понедельник, 25.05.2020, 20:12
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Макроэкономика

Фондовий ринок

1. Методичні рекомендації до вивчення теми

У даній темі передбачається вивчення таких питань:

1 Ринок цінних паперів і його структури

2 Види цінних паперів

3 Фондова біржа і її діяльність

4 Проблеми і перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні

Ринок цінних паперів належить до особливих сфер соціально-економічного життя. Тут переплітаються інтереси банків, акціонерних товариств, товаровиробників, посередницьких контор, власників вільних коштів, акцій і приватизаційних сертифікатів, їхні інтереси або збігаються, або вступають у протиріччя. У цьому процесі визначна роль належить державі, що розробляє і встановлює механізм взаємодії учасників ринку цінних паперів, щоб максимально активізувати економічне життя суспільства.

Ринок цінних паперів можна визначити як сукупність економічних відношень із приводу випуску й обертання цінних паперів.

Усього сукупність цінних паперів можна умовно розподілити на дві групи:

1. Свідчення про власність (акції);

2. Свідчення про позику (облігації, векселя, чеки, державні боргові зобов'язання).

Курсова ціна акцій визначається за такою формулою:

Ра =d ·100%, де

 r

d – дивіденд;

r – банківський процент.

З урахуванням прогнозного збільшення дивіденду та ризику вкладень у дані акції курсова ціна розраховується за формулою:

Ра = ___d+∆d___

 r+плата за ринок

Доход від акції складається з суми дивіденду і збільшення курсової ціни акції. Повний річний доход від акції можна розрахувати так:

Da=Db+(Pa-Pn) ·100%, де

Pr

Da – річний доход, %;

Db – дивіденд за рік, грн.;

Pa – курсова ціна акції на момент розрахунку, грн (ціна продажу);

Pr- номінальна ціна – або ціна купівлі, грн.

Якщо ж акції придбали після початку фінансового (календарного) року або продано до його закінчення, тобто доход розраховується не за повний рік, то можна використовувати формулу:

Da= Db+(PA-PN)  x T x 100%, де

              PN             365

Т - час володіння акцією протягом року (днів).

Основні чинники, що впливають на прибутковість акцій: розмір дивіденду, рівень інфляції, податки.

Засновники акціонерних товариств використовують додаткову емісію акцій для одержання засновницького прибутку, що можна розрахувати за формулою

Рзасн = (РА- РN)Q де

Рзасн - засновницький доход;

РА - курсова ціна акцій;

РN - номінальна ціна акцій;

Q - кількість додатково випущених акцій.

Однак, випуск акцій вважається дорогим способом притягнення капіталу. Більш дешевим є випуск облігацій. Прибутковість державних короткострокових облігацій можна визначити;

ДохДКО = (Н/Р – 1) (365/t)·100%, де

Н - номінал облігації , грн.

Р - ціна облігації, грн.

t - термін до погашення облігацій, днів.

Якщо ціна облігації виражається у відсотках до номіналів, то прибутковість визначається:

ДохДКО= (100-Р/Р)·( 365/t) ·100%.

Оскільки номінали різних облігацій розрізняються між собою, то виникає необхідність у порівняльому вимірнику ринкових цін облігацій. Таким показником є курс. Під курсом розуміють покупну ціну однієї облігації в розрахунку на 100 грошових одиниць номіналу. Обчислюється він у такий спосіб:

Рк =Р/Н·100%, де

Рк -  курс облігації;

Р - ринкова ціна облігації ;

Н - номінальна ціна облігації.

За кордоном термін "ціна облігації" часто означає її курс. Наприклад, якщо облігація з номіналом 1000 грн. продається за 953 грн., то її курс 95,3 часто називають ціною і використовують у формулах для визначення показників прибутковості.

Так для визначення поточної прибутковості за  облігаціями з фіксованим поточним доходом використовується формула

Vc = Z/P100%, де

Vc – поточна прибутковість облігацій;

Z – щорічний купон (сума процентів);

P – ціна облігацій (курс облігацій)

Якщо курс приблизно - 95,3; щорічний купон – 8,75%. То поточна прибутковість дорівнюватиме:

Vc = 8,75:95,3х100% = 9,18%

Однак, показник поточної прибутковості не враховує приріст капіталу, тобто доходу (збитку), одержуваного як різниця між поточною ринковою ціною облігації і її вартості при погашенні.

Показник повної прибутковості використовується для виміру загальної цінності облігації для інвестора.

Vm=(Z/P+(100-P/TP)) 100%, де

Vm - прибутковість до погашення;

Т - термін до погашення облігації, років.

Візьмемо умову попереднього приклада. Якщо термін до погашення дорівнює 9 рокам, то прибутковість до погашення складе:

Y=(8,75/95,3+[100-95,З х 95,3])100=9,73%.

Цінні папери проходять три життєвих цикли:

а) підготовчий етап;

б) первинне розміщення цінних паперів (первинний ринок);

в) вторинне розміщення цінних паперів (вторинний ринок).

Вторинний ринок цінних паперів складається з «вуличного ринку» і фондової біржі. До біржової торгівлі допускаються цінні папери, що пройшли лістінг.

На фондовій біржі здійснюються:

а) Касові операції, по яких цінні папери оплачуються в день проведення операції або протягом  1-3 днів. Касові операції звичайно укладають інвестори.

б) Термінові угоди - спекулятивні угоди, розрахунки за якими виконуються на день укладання угоди, а через визначений проміжок часу (звичайно в межах одного місяця) по курсах, зафіксованих у момент укладання угоди. Учасники термінових угод умовно діляться на «биків» - гравців на підвищення курсу цінних паперів, і «ведмедів» - гравців на зниження курсу цінних паперів.

У свою чергу термінові угоди діляться на:

а) тверді угоди - термінові угоди, умови яких не підлягають зміні.

б) умовні угоди - термінові угоди, за яких один з учасників може відмовитися від виконання зобов'язань, сплатив іншому визначену премію. Такі угоди складають у випадку, якщо спекулянт не має твердої впевненості в зміні ціни цінного паперу.

Тверді термінові угоди

"Бик”

 

1 січня

14 січня

15 січня

Курсова ціна акції

3 000

3 300

Оплата по курсу
 1 січня

 

Купує 10 акцій

3 000х10=30 000

Продає

3 300х10=33 000

Курсова різниця складає його доход

33 000-30 000=3 000

"Ведмідь”

Курсова ціна акції

3 000

2 900

Оплата по курсу
1 січня

 

Продає 10 акцій, але акцій ще не має

3 000х10=30 000

Купує

2 900х10=29 000

Передає пакет новому власнику. Курсова різниця

30 000-29 000=1000

 

Умовні угоди

"Бик”

 

1 березня

14березня

15 березня

1) Курсова ціна

3 000

3 100

Оплата по курсу

Вартість опціону 2% від ціни 10 акцій

600

Продає акції

Курсова різниця
1 000

Прибуток спекулянта

1 000-600=400

2) Курсова ціна

3 000

2 900

 

Опціон 10 акцій

600

 

Відмовляється від угоди, збитки складають 600 замість 1 000

"Ведмідь”

1)Курсова ціна

3 000

2 900

 

Опціон

600

 

Прибуток

1 000-600=400

2)Курсова ціна

3 000

3 100

 

Опціон

600

3 100

Відмовляється від угоди

збитки 600
 замість 1 000

 

 

1Опціон – умовна термінова угода з премією, згідно з якою одна з сторін має право вибору між її альтернативними умовами, тобто виконати угоду або відмовитись від неї.

Категория: Макроэкономика | Добавил: eklion (15.03.2010)
Просмотров: 1010
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz