Понедельник, 25.05.2020, 20:49
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Облік коштів бюджету

Облік податків і зборів (обов’язкових платежів, які надходять від юридичних і фізичних осіб для зарахування) у Державний бюджет, в місцеві бюджети, до розподілу між бюджетами.

Організація Державного бюджету України.

Державний бюджет України – це централізований фонд країни, який використовується для задоволення загальнодержавних потреб.

Державний бюджет України поєднує бюджет країни і місцеві бюджети.

Державний бюджет на кожний рік затверджується Верховною Радою України.

Загальне керівництво виконання Державного бюджету здійснює Кабінет Міністрів України, а місцевих бюджетів – місцеві ради народних  депутатів.

Організація роботи з виконання Державного бюджету та контролю за його виконанням покладається на Державне казначейство, яке створено при Міністерстві фінансів.

Функції контролю за доходною частиною бюджетів покладені на Державну податкову адміністрацію.

Виконанням місцевих бюджетів займаються місцеві фінансові органи, які є структурними підрозділами Міністерства фінансів України.

Касове виконання державного бюджету – це організація надходження грошових коштів до бюджету і видачі бюджетних коштів у процесі виконання бюджету.

Функція щодо касового обслуговування коштів Державного бюджету, Державних позабюджетних фондів (окрім пенсійного фонду) закріплена за Національним банком України.

Касове обслуговування бюджетних коштів передбачає:

-    відкриття бюджетних рахунків;

-    акумуляцію на доходні бюджетні рахунки податкових і неподаткових платежів;

-    видачу коштів з рахунків казначейства, поточних бюджетних рахунків за дорученням бюджетних організацій;

-    складання звітності щодо касового виконання Державного бюджету за формами, затвердженими НБУ.

Бюджетні рахунки обліковуються в 25 розділі плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків.

250  Кошти бюджетів України до розподілу

2500 АП Кошти бюджетів України до розподілу

2501 КП Технічний рахунок розподілу доходів бюджетів України

2502 П  Кошти Державного Казначейства до розподілу

251  Кошти Державного бюджету України

2510 АП Кошти Державного бюджету України

2511 АП Технічний рахунок для перерахування коштів Державного бюджету України

2512 П Кошти Державного бюджету України цільового характеру

2513 П Кошти Державного казначейства України

2514 П Депозити Державного бюджету України

2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2520 П Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2523 П Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2525 П Депозити клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету України

253 Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету

2530 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету

2531 П Кошти, вилучені уповноваженими органами

2538 П Нараховані витрати за іншими коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету

 

254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів

2540 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим

2541 П Кошти обласних бюджетів

2542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2543 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим цільового характеру

2544 П Кошти обласних бюджетів цільового характеру

2545 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру

2546 П Депозити місцевих бюджетів

2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів

255  Інші кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів

2550 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим

2551 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим

2552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів

2553 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів

2554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2555 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2558 П Нараховані витрати за іншими коштами клієнтів банку, які утримуються з бюджетів України

256 Кошти позабюджетних фондів

2560 П Державні позабюджетні фонди

2561 П Галузеві позабюджетні фонди

2562 П Регіональні позабюджетні фонди

2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів

2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів

257 Кошти до виплати

2570 П Кошти для виплати пенсій, заробітної плати та прирівняних до неї платежів

2571 П Кошти для інших виплат готівкою

 

Облік операцій з касового обслуговування державного бюджету України застосовується окремо за доходами і витратами.

Операції щодо касового виконання місцевих бюджетів обліковуються на одному бюджетному рахунку.

В аналітичному обліку доходи і витрати відображаються за їх видами у підрозділах класифікації доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів України (розділами, параграфами, символами), тобто передбачений деталізований облік.

 

Облік розрахунків з бюджетами по податках і зборах, що надійшли від юридичних і фізичних осіб.

Щодо економічного змісту державні доходи поділяються на надходження суб’єктів  підприємницької діяльності та некомерційних організацій та платежі населення.

У відповідності з бюджетним законодавством усі види бюджетних доходів поділяються на регулюючі (загальнодержавні) та закріплені.

Регулюючі (загальнодержавні) доходи підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами.

Закріплені доходи повністю надходять або в Державний бюджет або  в місцеві бюджети.

Приклад. Прибутковий податок з громадян підлягає розподілу між бюджетами; плата за землю надходить в доходи Державного бюджету; комунальний податок надходить в місцевий бюджет.

Комерційні фірми і некомерційні організації перераховують платежі до бюджету в безготівковій формі шляхом додержання правил здійснення безготівкових розрахунків у господарському обігу України. Для перерахунку платежів підприємства використовують платіжні доручення, в яких зазначаються: вид платежу, підрозділ бюджетної класифікації, номер особового рахунку, на якому обліковуються доходи. При відсутності на рахунку платника коштів для перерахування платежів до бюджету такі доручення вміщуються в картотеку несплачених у строк документів і обліковуються на позабалансовому рахунку 9803       Розрахункові документи, не сплачені в строк.

Готівкові кошти від окремих громадян у сплату податків приймають установи комерційних банків, сільські Ради народних депутатів і підприємства Міністерства зв’язку. Прийняті готівкові кошти підлягають перерахунку через установи банків на доходні бюджетні рахунки.

Облік регулюючих (загальнодержавних) доходів ведеться на балансовому рахунку

2502 П  Кошти Державного казначейства до розподілу.

Розподіл регулюючих (загальнодержавних) доходів здійснюється Державним Казначейством. За платіжними дорученнями органів Держаного казначейства установи банків перераховують регулюючі (загальнодержавні) доходи в державний (балансовий рахунок 2510 АП  Кошти Державного бюджету України) та в місцеві бюджети (балансовий рахунок 2500 АП  Кошти бюджетів України до розподілу). Кошти на балансовому рахунку 2500 підлягають розподілу між місцевими бюджетами (міським, обласним та ін.). Для обліку операцій щодо розподілу коштів між місцевими бюджетами використовується рахунок 2501 КП Технічний рахунок розподілу доходів бюджетів України. В кінці року рахунок 2501 закривається в кореспонденції з рахунком 2500.

Облік закріплених доходів Державного бюджету ведеться на балансовому рахунку

2510 АП  Кошти Державного бюджету України.

Усі кошти, які надійшли в доход Державного бюджету України акумулюються на поточному рахунку Головного Управління Державного Казначейства України, відкритому в Національному банку України. Установи банків, в яких відкриті рахунки на балансовому рахунку 2510 щоденно перераховують залишки за цими рахунками в регіональне управління НБУ, а Регіональне управління НБУ – в операційне Управління Правління НБУ. Для обліку операцій щодо перерахування коштів Державного бюджету в НБУ використовується рахунок

2511 АП  Технічний рахунок для перерахування коштів Державного бюджету України.

В кінці року рахунок 2511 закривається в кореспонденції з рахунком 2510.

 

Облік закріплених доходів в місцеві бюджети ведеться на балансових рахунках

2540 П  Кошти бюджету Автономної Республіки Крим

2541 П  Кошти обласних бюджетів

2542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

На балансових рахунках відкривається основний поточний бюджетний рахунок фінансовому органу Міністерства фінансів по відповідному місцевому бюджету, на який зараховуються всі доходи даного місцевого бюджету.

Бухгалтерські проводки.

1.     Надходження регулюючих (загальнодержавних) доходів

·        від суб’єктів господарської діяльності

Дт 2600, 1200

Кт 2502

·        від фізичних осіб з поточного рахунку

Дт 2620, 1200

Кт 2502

·        від фізичних осіб готівкою

Дт 1001

Кт 2902

Дт 2902

Кт 2502

2. Розподіл регулюючих (загальнодержавних) доходів між Державним та місцевими бюджетами

Дт 2502

Кт 2510

Кт 2500

3. Розподіл коштів на балансовому рахунку 2500 між місцевими бюджетами (міським, обласним та ін.)

Дт 2501

Кт 2540, 2541, 2542

4. Надходження закріплених доходів в державний бюджет

·        від суб’єктів господарської діяльності

Дт 2600, 1200

Кт 2510

·        від фізичних осіб з поточного рахунку

Дт 2620, 1200

Кт 2510

·        від фізичних осіб готівкою

Дт 1001

Кт 2902

Дт 2902

Кт 2510

5. Перерахування коштів Держаного бюджету в Національний банк України

Дт 2511

Кт 1200

6. Надходження закріплених доходів в місцеві бюджети

·         від суб’єктів господарської діяльності

Дт 2600, 1200

Кт 2540, 2541, 2542

·        від фізичних осіб з поточного рахунку

Дт 2620, 1200

Кт 2540, 2541, 2542

·        від фізичних осіб готівкою

Дт 1001

Кт 2902

Дт 2902

Кт 2540, 2541, 2542

 

         Облік коштів клієнтів банку, які утримуються з Державного або місцевих бюджетів. Облік коштів клієнтів, які утримуються з Державного бюджету.

Функція щодо касового виконання витратної частини  Державного бюджету покладено на Державне казначейство України. Для видачі коштів на покриття бюджетних витрат Головному управлінню Державного Казначейства України та його територіальним установам за місцем їх знаходження в установах банків відкриваються поточні бюджетні рахунки. Головному управлінню Державного Казначейства відкрито поточний рахунок в операційному Управлінні Правління НБУ. Територіальним управлінням відділенням територіальних управлінь Державного казначейства України поточні рахунки відкриваються за місцем їх знаходження в установах комерційних банках на балансовому рахунку

2513 П  Кошти Державного казначейства України.

В сукупності всі бюджетні рахунки, що відкриті органам Державного казначейства, створюють єдиний казначейський рахунок.

У межах суми, яка надійшла на поточний рахунок головне управління Державного казначейства перераховує платіжними дорученнями кошти своїм територіальним управлінням, відділенням територіальних управлінь.

Територіальні управління, відділення територіальних управлінь Державного казначейства України перераховують кошти на поточні рахунки розпорядників бюджетних коштів – установ та організацій, що  фінансуються із Державного бюджету України. Таким установам та організаціям установи банків відкривають поточні рахунки на балансовому рахунку

2520 П  Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України.

Грошові кошти на зазначені рахунки перераховуються установами казначейства в межах лімітів витрат. Видача коштів з поточних бюджетних рахунків здійснюється з додержанням загальних правил виконання операцій за безготівковими розрахунками і касових операцій. Останнім часом такі рахунки відкриваються установам Міністерства внутрішніх справ, Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків, Адміністрації Президента України, Управління справами Верховної Ради України, Держмитслужби, генеральної прокуратури, судам і деяким іншим.

Бюджетні кошти можуть бути розміщені на депозитних рахунках. Депозити Державного бюджету України обліковуються на рахунку

2514 П  Депозити Державного бюджету України.

Депозити клієнтів, які утримуються з державного бюджету України обліковуються на рахунку

2525 П  Депозити клієнтів, які утримуються з державного бюджету України.

За коштами Державного бюджету України та за коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету України банки нараховують та сплачують проценти.

Нараховані витрати за коштами бюджету обліковуються за рахунками

2518 П  Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

2528 П  Нараховані витрати за коштами клієнтів банку які утримуються з державного бюджету України.

Процентні витрати за коштами бюджету обліковуються за рахунком

7030 А  Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

Бухгалтерські проводки

1.     Надходження бюджетних коштів на поточні рахунки територіальних управлінь, відділень територіальних управлінь Державного казначейства України

Дт 1200

Кт 2513

2.     Перерахування коштів на поточні рахунки установ та організацій які утримуються з державного бюджету України

Дт 2513

Кт 2520

3.     Використання коштів установами та організаціями які утримуються з державного бюджету України

Дт 2520

Кт 2600, 1200, 1001

4.     Перерахування бюджетних коштів на депозитні рахунки

Дт 2513, 2520

Кт 2514, 2525

5.     Нарахування витрат за коштами бюджету

Дт 7030

Кт 2518, 2528

6.     Сплата витрат за коштами бюджету

Дт 2518, 2528

Кт 2513, 2520, 2514, 2525


Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (16.03.2010)
Просмотров: 2647
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz