Четверг, 28.05.2020, 08:33
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Облік лізингових операцій: фінансовий і оперативний лізинг

Лізинг - це господарська операція, за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу право користування активом за плату на певний період часу. Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг буває двох видів: фінансовий і оперативний.

Як при фінансовому, так і при оперативному лізингу, основні засоби протягом строку дії угоди залишаються власністю лізингодавця.

Облік операцій за основними засобами, переданими чи отриманими в лізинг, ведеться за рахунками 4 класу "Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних  банків  України”.

4 Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи

      44 Операційні основні засоби

      45 Неопераційні основні засоби

 При оперативному лізингу активи відображаються на балансі лізингодавця, а |при фінансовому лізингу - на балансі лізингоодержувача. Основні засоби, передані в оперативний лізинг, обліковуються за окремим аналітичним рахунком балансового рахунку № 4400 А «Операційні основні засоби», субрахунок «Оперативний лізинг». Основні засоби, отримані у фінансовий лізинг, лізингоодержувачем обліковуються на окремому субрахунку «Фінансовий лізинг» рахунків: № 4400 А «Операційні основні засоби», № 4500 А «Неопераційні основні засоби». 

Умови лізингу визначаються лізинговою угодою згідно з чинними законодавством України.

У договорі з фінансового лізингу наводиться також графік лізингових платежів так, щоб сума сальдо зобов’язань лізиногоодержувача дорівнювала меншій із двох сум – теперішній вартості, яка розраховується із урахуванням процентної ставки лізингоодержувача, що прирощується, або ринковій вартості об’єкта, що вказана у договорі:

 

Дата платежу

Сума платежу

Сума нарахованих процентів

Сума зменшення зобов’язань

Сума сальдо зобов’язань

 

Передача об’єкта лізингу здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі лізингу.

Лізингоодержувач щомісяця сплачує лізингодавцю певну суму за використання майна у вигляді лізингової плати. Лізингова плата включає в себе частини вартості об'єкта лізингу; суму, що сплачується як проценти за залучений кредит для придбання майна за договором лізингу; винагороду; інші витрати лізингодавця, які передбачені договором лізингу.

Лізингові платежі як у балансі лізингоодержувача, так і у балансі лізингодавця повинні поділятися на процентні платежі за позиками та платежі за основною сумою непогашеної заборгованості.

Процентні платежі розраховуються за кожний обліковий період у розмірі процентної ставки, що застосовується при лізингу, до залишкової суми активу та зобов’язання за фінансовим лізингом.

 

Фінансовий лізинг.

Основні засоби, передані (отримані) у фінансовий лізинг, обліковуються за меншою із двох вартостей - теперішньою (із врахуванням процентної ставки, що прирощується) або ринковою.

 Концепція теперішньої вартості пов'язана з вартістю (процентами) користування грошима   протягом   часу. Вартість користування грошима протягом часу ґрунтується на тому, що гривня, отримана сьогодні, дорожча за гривню, отриману будь-коли в майбутньому.

 Теперішня вартість пов'язана з розрахунком складного дисконту для кожного лізингового платежу.

 

 

Теперішня вартість одного лізингового платежу на  1  грн. розраховується за формулою:

 n

1 : ( 1+і )

 

Теперішня вартість серії рівних лізингових платежів на одну гривню, які здійснюються в кінці кожного періоду, розраховується за формулою:

 n

[ 1- ( 1 : ( 1+ і ) ) ] : і

 

Теперішня вартість серії рівних лізингових платежів на одну гривню, які здійснюються на початку кожного періоду, розраховується за формулою:

n -1

1 + [ ( 1 -  ( 1  :   ( 1+і )   ) ) : і ]

 

Теперішня вартість серії рівних лізингових платежів на одну гривню, які здійснюються в кінці кожного періоду, і вартість об'єкта, яку необхідно сплатити після закінчення строку лізингу, визначається:

                            n                                 n

[ ( 1 - ( 1 :  ( 1+і )  ) ) : і ] + х : ( 1  + і )   де

 

 і - процентна ставка;

п - період часу;

х - сума, що сплачується після закінчення строку лізингу, крім лізингового платежу (як правило, ціна придбання основних засобів)

 

Основні  засоби,   передані   у   фінансовий   лізинг, обліковуються лізингодавцем як виданий кредит. Лізингоодержувач включає основні засоби в баланс як активи, а обов'язок їх погасити - до пасиву як зобов'язання. Проводки здійснюються на дату підписання договору про основні умови лізингу.

 

Бухгалтерські проводки

 

Відображення операцій лізингодавцем.

1.  Передача основних засобів у фінансовий лізинг

  у разі придбання основних засобів у фінансовий лізинг на замовлення лізингоодержувача, без оприбуткування їх у балансі лізингодавця

Дт 1525, 2075

Кт 1200, 2600, 1001

  у разі, якщо основні засоби обліковувались у балансі лізингодавця

Дт 1525, 2075

Кт 4400, 4500

  якщо вартість лізингу буде визначена більшою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг

Дт 1525, 2075

Кт 4400, 4500

Кт 3600

  якщо вартість лізингу буде визначена меншою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг

Дт 1525, 2075

Дт 3500

Кт 4400, 4500

2.  Нарахування доходів за основними засобами, наданими у фінансовий лізинг

Дт 1528, 2078

Кт 6018, 6028

3.  Амортизація різниці між вартістю лізингу та балансовою вартістю основних засобів, наданих у фінансовий лізинг

  якщо вартість лізингу буде визначена більшою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг

Дт 3600

Кт 6018, 6028

  якщо вартість лізингу буде визначена меншою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг

Дт 6018, 6028

Кт 3500

4.  Отримання нарахованих доходів за фінансовим лізингом

Дт 1200, 2600, 1001

Кт 1528, 2078

5.  Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом

Дт 1529, 2079

Кт 1528, 2078

6.  Списання сумнівних до отримання доходів за фінансовим лізингом з рахунків прострочених нарахованих доходів

Дт 9600, 9601

Кт 9910

7.  Погашення основної суми боргу за фінансовим лізингом

Дт 1200, 2600, 1001

Кт 1525, 2075

 

Відображення операцій лізингоодержувачем.

1.  Отримання основних засобів у фінансовий лізинг

Дт 4400, 4500

Кт 1625, 3615

2.  Нарахування витрат за основними засобами, отриманими в фінансовий лізинг

Дт 7018, 7095

Кт 1628, 3678

3.  Сплата нарахованих витрат за фінансовим лізингом

Дт 1628, 3678

Кт 1200, 2600, 1001

4.  Погашення основної суми боргу за фінансовим лізингом

Дт 1625, 3615

Кт 1200, 2600, 1001

5.  Нарахування амортизації основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг

Дт 7423, субрахунок "Фінансовий лізинг”

Кт 4409, 4509, субрахунок "Фінансовий лізинг”

6.  Перехід за умовою договору лізингу орендованих основних засобів у власність лізингоодержувача

Дт 4400, 4500, субрахунок "Власні основні засоби”

Кт 4400, 4500, субрахунок "Фінансовий лізинг”

Одночасно на суму зносу:

Дт 4409, 4509, субрахунок "Фінансовий лізинг”

Кт 4409, 4509, субрахунок "Власні основні засоби”

 

Оперативний лізинг

 

Бухгалтерські проводки

 

Відображення операцій лізингодавцем

1.  Передача основних засобів в оперативний лізинг

Дт 4400, субрахунок "Оперативний лізинг”

Кт 4400, 4500, субрахунок "Власні основні засоби”

2.  Нарахування амортизації основних засобів, переданих в оперативний лізинг

Дт 7423, субрахунок "Оперативний лізинг”

Кт 4409, субрахунок "Оперативний лізинг”

3.  Нарахування лізингових платежів

Дт 3578

Кт 6395

4.  Отримання нарахованих лізингових платежів

Дт 1200, 2600, 1001

Кт 3578

5.  Повернення основних засобів, переданих в операційний лізинг

Дт 4400, 4500, субрахунок "Власні основні засоби”

Кт 4400, субрахунок "Оперативний лізинг”

 

Відображення операцій лізингоодержувачем

1.  Прийняття основних засобів в оперативний лізинг

Дт 9840

Кт 9910

2.  Нарахування лізингових платежів

Дт 7395

Кт 3678

одночасно:

Дт9819, субрахунок "Зобов’язання за основними засобами, що використовуються на правах оперативного лізингу”

Кт 9910

3.  Сплата лізингових платежів

Дт 3678

Кт 1200, 2600, 1001

одночасно:

Дт 9910

Кт 9819, субрахунок "Зобов’язання за основними засобами, що використовуються на правах оперативного лізингу”

4.  Добудова, дообладнання, реконструкція, капітальний ремонт об’єкта лізингу лізінгоодержувачем

       передоплата

Дт 3511

Кт 1200, 2600, 1001

       виконані роботи

Дт 4432, 4532

Кт 3511

одночасно:

Дт 4438, 4538

Кт 4432, 4532

5.  Нарахування амортизації на завершені капітальні вкладення основних засобів лізингоодержувачем

Дт 7423,  субрахунок "Капітальні вкладення за основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг”

Кт 4438, 4538

6.  Повернення основних засобів, переданих в оперативний лізинг

Дт 9910

Кт 9840

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (07.01.2010)
Просмотров: 4553
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz