Понедельник, 25.05.2020, 19:44
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Облік операцій з використанням пластикових карток

1. Види платіжних карток

Пластикові платіжні картки використовуються для оплати товарів, послуг та одержання готівки з рахунку представниками юридичних осіб та фізичними особами.
Існує багато видів пластикових карток, які різняться за характером емітента (банки, небанківські структури), характером власника (приватна особа, корпорація), функціональним призначенням (кредитна картка, дебетна картка), технологією використання (картка з магнітною смугою, картка з мікросхемою, або смарт-картка), за ступенем пільг для користувачів ("стандартні”, "золоті”, "платинові”).
Одним із функціональних призначень банківських пластикових карток є здійснення за їх допомогою платежів, завдяки чому всі їх можна назвати платіжними. Деякі картки мають ще й інше призначення – забезпечувати кредитування власника картки. Цю групу карток прийнято називати кредитними, а всі інші – дебетними.
Кредитними називають картки, видача яких супроводжується відкриттям їх власником кредитних ліній, за рахунок і в межах яких здійснюються платежі чи видача готівки за допомогою цих карток. Тому власникам їх відкриваються окремі позичкові рахунки, які функціонують незалежно від інших їхніх рахунків (поточних чи ощадних). При видачі кредитних карток банки-емітенти уважно вивчають кредитоспроможність своїх клієнтів і тільки після цього визначають, чи можливо реалізувати кредитну картку конкретному клієнту і якого розміру ліміт кредитної лінії йому встановити. Тому такі картки реалізуються звичайно найбільш надійним клієнтам, які мають високу кредитоспроможність. Через такі обставини та високі кредитні ризики цей вид карток у банківській практиці України використовується вкрай обмежено.
За кредитними картками їх власники можуть здійснювати платежі за товари та послуги (будь-які чи тільки певного виду), одержувати готівку в банківських установах чи в банкоматах, одержувати певні пільги від банків-емітентів (страхування життя, скидки про бронюванні авіаквитків, оплаті місць у готелях, телефонних розмов тощо), використовувати як засіб самоідентифікації та ін.
Дебетними називаються пластикові картки, за допомогою яких платежі здійснюються списанням коштів безпосередньо з поточного рахунку власника картки, а не за рахунок наданого кредиту.
Платіжна дебетна картка досить зручна і проста у користуванні: її можна швидко оформити, за нею майже немає обмежень при одержанні готівки з поточного рахунку, нею можна вносити готівку на рахунок, сума платежів за цією карткою не обмежується лімітом кредитної лінії.
Дебетні картки теж бувають кількох видів. Залежно від спрямованості операцій, що здійснюються з такою карткою, виділяють:
- картки для операцій з готівкою, за допомогою яких власники можуть отримати готівку зі своїх рахунків безпосередньо в банку, або через автоматичні пристрої (банкомати), мережа яких може охоплювати всю країну та інші держави. Такі картки відкривають власнику доступ до свого поточного рахунку на засадах самообслуговування будь-де і в будь-який час, тому що банкомати працюють без вихідних і цілодобово;
- картки для оплати товарів (послуг) через термінали в торговельних залах. Наявність терміналу та мережі електронного зв’язку дає можливість продавцеві товару швидко ідентифікувати платника, а останньому – негайно переказати гроші з його рахунку на рахунок торговельної організації. Ці картки технологічно спроможні істотно витіснити готівку зі сфери масових платежів;
- чекові гарантійні картки, що використовуються для ідентифікації чекодавця і гарантування платежу за чеком. Гарантування забезпечується наявними на поточному рахунку власника картки коштами та правом на кредит, наданим його банком у разі недостатності для оплати чека власних коштів. Ці картки широко застосовуються у країнах з розвинутим чековим обігом.
За технологією використання виділяються два види карток:
- картки з магнітною лінією;
- картки з мікросхемою (смарт-картки).
Ці картки різняться за способом запису інформації, необхідної для здійснення платежу, та обсягом її накопичення. З магнітною смугою та з мікросхемою можуть бути як кредитні, так і дебетні картки.
Картки з магнітною смугою характеризуються тим, що інформація, необхідна для використання її в банкоматах та в електронних платіжних терміналах, записана на магнітній смузі, розміщеній на звороті картки. Важливим елементом цієї інформації є персональний ідентифікаційний номер (PIN). Цей номер (код) має бути відомий власнику картки, і він його вводить у банкомат чи термінал за допомогою спеціальної клавіатури. Коли картка вводиться, у зчитуючий пристрій банкомату чи терміналу, набраний код порівнюється з PIN-кодом на магнітній смузі і, якщо вони збігаються, відкривається доступ до комунікаційної мережі для передавання команд щодо виконання платежу: власник набирає суму платежу, яка передається до банку, що веде його рахунок, з якого вона списується та переводиться на рахунок продавця товарів чи послуг або видається готівкою (з банкомата).
Картки з магнітною смугою мають такий недолік, що не несуть у собі інформацію про зміну залишку коштів на рахунку платника після кожної трансакції. Тому при кожній операції потрібно звертатися до банку за цією інформацією, що затримує саму трансакцію і здорожує весь процес платежу. Цієї вади позбавлена смарт-картка.
Смарт-картка характеризується тим, що замість магнітної смуги в неї вмонтована мікросхема, яка, власне, є мікропроцесором, здатним самостійно обробляти і запам’ятовувати зміну інформації, зокрема визначати вільний залишок коштів на поточному рахунку чи залишок ліміту кредитної лінії на позичковому рахунку платника. Поява смарт-картки відкрила можливість для створення "електронного гаманця”, за допомогою якого платник може автономно здійснювати всі свої платежі в безготівковій формі, не звертаючись кожного разу до банку-емітента картки за підтвердженням його платоспроможності.
Смарт-картка має й інші переваги. У неї значно ширші функціональні можливості, оскільки мікросхема спроможна утримувати набагато більший обсяг інформації, оперативно її обробляти і поновлювати. Вона значно надійніша, ніж картка з магнітною смугою.

2. Емісія платіжних карток та операції з їх застосуванням.

Порядок емісії платіжних карток і порядок здійснення операцій з їх застосуванням визначає «Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 р. № 367.
На території України застосовуються платіжні картки, емітовані банками – членами внутрішніх платіжних систем, та платіжні картки, емітовані банками (резидентами та нерезидентами України), які є членами міжнародних платіжних систем.
Банки України можуть самостійно або разом із зацікавленими нефінансовими установами та підприємствами створювати внутрішні одноемітентні чи багатоемітентні платіжні системи, а також поширювати сферу діяльності таких систем на територію інших країн.
Банки України можуть укладати угоди з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем VISA International та EUROPAY International про членство в цих системах, а також з платіжними організаціями небанківських платіжних систем AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB, JCB та інших про участь у цих системах. Укладення таких угод здійснюється згідно з чинним законодавством України.
Емісія банками-резидентами платіжних карток внутрішніх і міжнародних платіжних систем та еквайринг за ними можуть здійснюватися тільки за умови одержання ліцензії Національного банку України на здійснення таких операцій.
Для проведення розрахунків за операціями з платіжними картками міжнародних платіжних систем, призначених для застосування за межами України, банк повинен мати відповідну ліцензію на здійснення банківських операцій в іноземній валюті.
Платіжна картка видається клієнту або його довіреній особі на підставі та на умовах договору про відкриття картрахунку. Виняток становлять наперед оплачені платіжні картки, які можуть продаватись банками фізичним особам без оформлення договору в письмовій формі.
У договорі мають бути визначені умови обслуговування контррахунку (за дебетовою чи кредитною схемою) та умови їх зміни згідно з умовами банку та платіжної системи.
У разі застосування дебетової схеми обслуговування для юридичних осіб відкриваються окремі картрахунки, для фізичних осіб як карткові використовуються їх поточні рахунки або відкриваються окремі контррахунки.
У разі застосування кредитної схеми юридичним і фізичним особам відкриваються окремі картрахунки.
Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки юридичних осіб здійснюється з їх поточних рахунків та за рахунок коштів, що вносяться готівкою як відшкодування за кошти, використані держателями корпоративних платіжних карток понад встановлені норми витрат. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки фізичної особи може виконуватися за рахунок внесення готівкових коштів через касу свого або іншого банку шляхом переказу коштів з інших поточних або депозитних рахунків фізичної особи, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням.
У разі застосування банком схеми обслуговування наперед оплачених платіжних карток ("електронних гаманців”) письмовий договір з клієнтом укладається в обов’язковому порядку тільки в тому разі, якщо передбачається поповнення коштів на консолідованому рахунку. банку та перезапис у картку їх нової суми. Для юридичних осіб схема обслуговування наперед оплачених платіжних карток не застосовується.
Вид платіжної картки, що емітується банком і надається клієнтам (довіреним особам клієнта), тип її носія ідентифікаційних даних (магнітна смуга, вмонтована мікросхема чи інше), реквізити, що наносяться в графічному вигляді на картку визначаються платіжною організацією відповідної платіжної системи, в якій вона застосовується. Обов’язковими реквізитами, що наносяться на картку, є назва або логотип банку та реквізити, які дають змогу ідентифікувати платіжну систему та емітента картки. Платіжні картки внутрішніх платіжних систем повинні мати нанесений шляхом друку або тиснення ідентифікаційний номер.
Клієнти банку-емітента або банку, який діє від імені емітента, та їх довірені особи застосовують платіжні картки відповідно до умов договору з емітентом як засіб для безготівкової оплати за товари (послуги) на підприємствах торгівлі (послуг), для перерахування коштів зі своїх картрахунків на рахунки інших осіб, для оплати за товари (послуги), купівля чи одержання яких здійснюється в системах електронної комерції, а також як засіб для одержання готівки в касах банків, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банкомати. Крім виконання вказаних операцій, платіжні картки, держателями яких є клієнти – фізичні особи, можуть застосовуватися як засіб для виконання операцій з внесення готівкових коштів на свої рахунки, сплати комунальних та інших послуг готівкою через банкомати, які підтримують ці функції (депозитні банкомати).
Операції, що здійснюються на території України держателями платіжних карток, виконуються тільки у валюті України. Виняток становить одержання клієнтами готівки в іноземній валюті зі своїх картрахунків в іноземній валюті, в касах та через банкомати уповноважених банків-емітентів або в уповноважених банках, які надають платіжні картки від імені емітентів, та одержання готівки в іноземній валюті у касах та через банкомати уповноважених банків держателями платіжних карток міжнародних платіжних систем, які є клієнтами емітентів-нерезидентів.
За здійснені операції банки отримують комісійну винагороду, розмір якої встановлюється банками самостійно, виходячи з правил платіжної системи та тарифів банку.

3. Порядок обліку операцій із застосуванням платіжних карток.

Облік операцій з використанням платіжних карток ведеться згідно "Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України”, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.12.2001 р. № 524.
"Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України” визначають порядок обліку банками України операцій з використанням платіжних карток внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем під час здійснення оплати вартості товарів і послуг, проведення операцій через банкомати, через касу банку за допомогою платіжних терміналів та іншого обладнання, під час фінансових розрахунків між членами міжнародних платіжних систем.
"Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України” регулюють облік операцій з використанням платіжних карток, що здійснюються як у національній, так і в іноземній валюті.
Порядок обліку операцій з використанням платіжних карток Національної системи масових платежів регулюється "Правилами бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України” та внутрішніми документами платіжної системи.
Облік операцій з використанням платіжних карток внутрішньобанківської платіжної системи банки розробляють самостійно, дотримуючись основних принципів бухгалтерського обліку, визначених "Правилами бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України” та положеннями внутрішньої платіжної системи.
Облік операцій з використанням платіжних карток здійснюється на підставі первинних документів (сліп, квитанція торговельного термінала, чек банкомата, чек касового апарата тощо).
Облік операцій з використанням платіжних карток ведеться згідно з "Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України”, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 21.11.1997 р. № 388 (із змінами і доповненнями), із застосуванням таких рахунків:
1001 А Банкноти та монети в касі банку;
1002 А Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку;
1003 А Банкноти та монети в обмінних пунктах;
1004 А Банкноти та монети в банкоматах;
1007 А Банкноти та монети в дорозі;
1200 А Кореспондентський рахунок у Національному банку України;
1500 А Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках;
1600 А Кореспондентські рахунки інших банків;
2061 А Кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності;
2068 А Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності;
2201 А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам;
2208 А Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби;
2600 П Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності;
2605 П Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками;
2608 П Нараховані витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності;
2620 П Поточні рахунки фізичних осіб;
2625 П Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками;
2628 П Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб;
2902 П Кредиторська заборгованість за прийняті платежі;
2920 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат;
2924 АП Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками;
3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування;
3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування;
3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками;
6026 П Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам господарської діяльності в поточну діяльність;
6041 П Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам;
6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів;
7020 А Процентні витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності;
7040 А Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб;
7100 А Комісійні витрати за розрахунково-касове обслуговування;
9821 А Бланки суворої звітності;
9892 А Бланки суворої звітності в підзвіті.

4. Облік операцій з емісії платіжних карток

Облік бланків платіжних карток
Бланки платіжних карток внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем обліковуються банком в умовній оцінці (одна гривня за одну штуку) на окремому аналітичному рахунку позабалансового рахунку 9821 "Бланки суворої звітності”.
У разі придбання банком бланків платіжних карток здійснюються такі проводки:
- на суму вартості бланків у національній валюті:
Дебет – 3510
Кредит – 1200, 2600.
Під час віднесення вартості отриманих бланків на витрати здійснюється така проводка:
Дебет – 7431
Кредит – 3510.
Під час оприбуткування отриманих бланків здійснюється така проводка:
Дебет – 9821
Кредит – 9910.
Видані під звіт бланки платіжних карток обліковуються за позабалансовим рахунком 9892 "Бланки суворої звітності в підзвіті”. При цьому здійснюється така проводка:
Дебет – 9892
Кредит – 9821.
Надалі на підставі відповідних звітів про використання здійснюється списання бланків з підзвіту. При цьому здійснюється така проводка:
Дебет – 9910
Кредит – 9892.

Облік коштів за операціями з емісії та видачі банківської платіжної картки
Для зарахування коштів під час емісії платіжних карток у банку-емітенті клієнтам відкривають рахунки:
картковий рахунок для банків в інших банках – на балансовому рахунку 1600;
картковий рахунок для юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності – на балансовому рахунку 2605;
картковий рахунок для фізичних осіб – на балансовому рахунку 2625.
Для обліку коштів за операціями фізичних осіб з використанням наперед оплачених платіжних карток банк відкриває карт-рахунок для всіх емітованих ним наперед оплачених платіжних карток на балансовому рахунку 2625.
Під час застосування в розрахунках платіжної картки банком-емітентом для власних потреб банку як карткові використовуються такі рахунки:
3550 – під час використання корпоративної платіжної картки для оплати витрат у відрядженні;
3551 – під час використання корпоративної платіжної картки для здійснення розрахунків, пов’язаних із виробничими (господарськими) потребами;
3559 – під час використання корпоративної платіжної картки для здійснення інших операцій.

Внесення, перерахування коштів на картрахунки фізичної особи
Внесення, перерахування або поповнення коштів на картрахунки фізичної особи може виконуватися за рахунок внесення готівкових коштів через банкомат, касу банку-емітента, банку, що працює за агентською угодою, іншого банку шляхом переказу коштів із своїх поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням.
Під час проведення операції з поповнення коштів на картковий рахунок в банку-емітенті здійснюються такі проводки:
- у разі внесення готівкових коштів через касу:
Дебет – 1001, 1002
Кредит – 2625;
- у разі переказу з поточних та інших рахунків:
Дебет – 2620, 2630, інші рахунки
Кредит – 2625.
У разі потреби банк може використовувати транзитний рахунок 2924.
Внесення (поповнення) коштів на картрахунки може здійснюватися через банк-агент як у національній, так і в іноземній валюті.
У разі відкриття картрахунків у банку-емітенті в банку-агенті на суму коштів, яка може включати суму поповнення, комісійні та вартість платіжної картки, здійснюються такі проводки:
- у разі внесення в касу готівкових коштів у відповідній валюті:
Дебет – 1001, 1002
Кредит – 2924;
- у разі безготівкового переказу:
Дебет – 2620, 2630
Кредит – 2924;
- у разі переказу коштів банку-емітенту:
Дебет – 2924
Кредит – 1200, 1500, 1600.
У банку-емітенті в разі внесення (поповнення) коштів на картрахунки через банк-агент здійснюються такі проводки:
- під час зарахування коштів на коррахунки:
Дебет – 1200, 1500
Кредит – 2924;
- під час зарахування коштів на картрахунки:
Дебет – 2924
Кредит – 2625.
У разі відкриття картрахунків у банку-агенті під час внесення (поповнення) коштів на картрахунки банк-агент здійснює такі проводки:
- у разі внесення в касу готівкових коштів у відповідній валюті:
Дебет – 1001, 1002
Кредит – 2625;
- у разі безготівкового переказу:
Дебет – 2620, 2630
Кредит – 2625;
- під час списання коштів за операціями з платіжними картками з коррахунку банку-агента, відкритому в банку-емітенті:
Дебет – 2924
Кредит – 1500;
- під час списання з картрахунків держателів платіжних карток:
Дебет – 2625
Кредит – 2924.
У разі внесення коштів на картрахунки, які відкриті в банку-емітенті, через касу іншого банку або перерахування з рахунків, відкритих в інших банках, здійснюються такі проводки:
- у банку, що обслуговує ініціатора переказу коштів під час внесення готівкових коштів у відповідній валюті через касу:
Дебет – 1001, 1002
Кредит – 2902;
Дебет – 2902
Кредит – 1200, 1500, 1600;
- у разі безготівкового переказу:
Дебет – 2620, 2630
Кредит – 1200, 1500, 1600.
- у банку-емітенті під час зарахування суми поповнення здійснюється така проводка:
Дебет – 1200, 1500, 1600
Кредит – 2625.

Внесення, перерахування коштів на картрахунки юридичних осіб
Поповнення картрахунків юридичних осіб здійснюється шляхом переказу коштів з їх поточних рахунків та за рахунок готівки, що вноситься в установленому порядку до каси банку-емітента.
Під час виконання операцій поповнення картрахунків у банку-емітенті здійснюються такі проводки:
- у разі внесення готівки у відповідній валюті в касу банку:
Дебет – 1001, 1002
Кредит – 2605;
- у разі перерахування з поточних рахунків:
Дебет – 2600
Кредит – 2605.
Під час поповнення картрахунків юридичних осіб, які відкриті в банку-емітенті , через банк-агент здійснюються такі проводки:
Дебет – 1001, 1002, 2600
Кредит – 2924;
- під час переказу суми коштів банку-емітенту:
Дебет – 2924
Кредит – 1200, 1500, 1600.
У банку-емітенті під час зарахування суми поповнення на картрахунки юридичних осіб здійснюються такі проводки:
- у разі зарахування коштів на коррахунок:
Дебет – 1200, 1500
Кредит – 2924;
- у разі зарахування на картрахунки:
Дебет – 2924
Кредит – 2605.
У разі відкриття картрахунків у банку-агенті банк-агент здійснює такі проводки:
- під час внесення (поповнення) коштів на картрахунки:
Дебет – 1001, 1002, 2600
Кредит – 2605.
- під час списання коштів за операціями з платіжними картками з коррахунків, відкритих у банку-емітенті:
Дебет – 2924
Кредит – 1500;
- під час списання з карткових рахунків:
Дебет – 2605
Кредит – 2924.
У разі переказу (поповнення) коштів з поточних рахунків юридичних осіб в інших банках на картрахунки, які відкриті в банку-емітенті, здійснюються такі проводки:
- у банку, що обслуговує ініціатора переказу коштів на суму поповнення та комісійних:
Дебет – 2600
Кредит – 1200, 1500, 1600;
- у банку-емітенті під час зарахування суми поповнення:
Дебет – 1200, 1500, 1600
Кредит – 2605.

Облік операцій з використанням корпоративних карток банку
У разі використання корпоративної картки довіреною особою – працівником банку для проведення розрахунків під час здійснення витрат, пов’язаних з відрядженням, з виробничими (господарськими) потребами, для здійснення інших операцій використовується кредитна схема.
Банком з метою контролю може встановлюватися витратний ліміт за кожною платіжною карткою щодо кожної довіреної особи – працівника банку, який обліковуватиметься позасистемно.
Після використання коштів на господарські та інші потреби або на витрати, пов’язані з відрядженням, працівник банку в установлені строки подає авансовий звіт використаних коштів.
Під час оформлення звіту працівником банку до отримання банком платіжного повідомлення з процесингового центру здійснюються такі проводки:
- на загальну суму використаних працівником коштів установленого ліміту:
Дебет – 74
Кредит – 2924;
- на суму повернення коштів, використаних на власні потреби:
Дебет – 1001
Кредит – 2924;
- у разі надходження платіжного повідомлення з процесингового центру (розрахункового банку):
Дебет – 2924
Кредит – 1500.
Під час оформлення звіту працівником банку після отримання платіжного повідомлення з процесингового центру (розрахункового банку) здійснюються такі проводки:
- на суму списаних коштів з коррахунку в розрахунковому банку:
Дебет – 2924
Кредит – 1500;
одночасно:
Дебет – 3550, 3551, 3559
Кредит – 2924;
- на суму оформленого працівником банку авансового звіту:
Дебет – 74
Кредит – 3550, 3551, 3559.

5. Облік операцій еквайрингу під час розрахунків платіжними картками за товари (послуги)

Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними за операціями, здійсненими із застосуванням платіжних карток, банк-еквайр проводить на підставі договору.
У разі проведення розрахунків за придбані із застосуванням платіжної картки товари та отримані послуги в банку-еквайрі здійснюються такі проводки:
- на суму оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:
Дебет – 2924
Кредит – 2600;
- на суму одержаного грошового покриття з банку-емітента:
Дебет – 1200, 1500
Кредит – 2924.
У разі переказу коштів торговцю за товари (послуги) після одержання коштів з банку-емітента здійснюються такі проводки:
- на суму одержаних коштів від банку-емітента:
Дебет – 1200, 1500
Кредит – 2924;
- на суму коштів під час зарахування їх на рахунки торговців:
Дебет – 2924
Кредит – 2600.
Якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом, то в разі переказу / зарахування коштів торговцям за товари (послуги) здійснюються такі проводки:
- під час переказу:
Дебет – 2605, 2625
Кредит – 2924;
- під час зарахування:
Дебет – 2924
Кредит – 2600.
У банку-емітенті під час переказу коштів за товари (послуги) та комісійних банку-еквайру здійснюються такі проводки:
Дебет – 2605, 2625
Кредит – 2924;
Дебет – 2924
Кредит – 1200, 1500, 1600.
У разі повернення держателем платіжної картки придбаного товару торговцю після здійснення трансакції торговець повертає кошти готівкою шляхом видачі їх з каси або в безготівковій формі шляхом переказу коштів на картковий рахунок.
Під час переказу коштів на картковий рахунок за повернений товар у банку-еквайрі, який є одночасно банком-емітентом, здійснюється така проводка:
Дебет – 2600
Кредит – 2605, 2625.
Під час переказу коштів на карткові рахунки в інший банк-емітент у банку-еквайрі здійснюються такі проводки:
Дебет – 2600
Кредит – 2924;
Дебет – 2924
Кредит – 1200, 1500, 1600.

6. Облік операцій з готівкою, здійснених із використанням платіжних карток.

Відображення в обліку операцій із завантаження та розвантаження автоматів.
Обслуговування держателів платіжних карток через банкомат здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Національного банку України та нормативно-правових актів щодо організації касової роботи в банках України.
У разі завантаження готівкою банкомата, що розташований на території банку, здійснюється така проводка:
Дебет – 1004
Кредит – 1001.
У разі завантаження банкомата, що розташований за межами банку, здійснюються такі проводки:
- під час отримання завантажених касет інкасатором:
Дебет – 1007
Кредит – 1001, 1002;
- після завантаження банкомата касетами з готівкою:
Дебет – 1004
Кредит – 1007.
У разі оприбуткування залишку готівки в касетах, вилучених касиром з банкомата, який розташований на території банку, здійснюється така проводка:
Дебет – 1001
Кредит – 1004.
У разі оприбуткування залишку готівки в касетах, вилучених інкасаторами з банкоматів, що розташовані за межами банку, здійснюються такі проводки:
- на суму залишку в касеті:
Дебет – 1007
Кредит – 1004;
- на суму готівки після перерахунку та здавання її в касу банку:
на суму розвантаження:
Дебет – 1001, 1002
Кредит – 1007;
на суму надлишку готівки в касетах:
Дебет – 1001, 1002
Кредит – 2924.
У разі неможливості видачі надлишку готівки держателю платіжної картки протягом строку, установленого чинним законодавством України, банк відображає зазначену суму за рахунками доходів банку. При цьому здійснюється така проводка:
Дебет – 2924
Кредит – 6399.
У разі виявлення недостачі готівки під час перерахування вилученої готівки з касет здійснюється така проводка:
Дебет – 2924
Кредит – 1007.
Суми недостач обліковуються за зазначеним рахунком протягом строку, установленого чинним законодавством України. Після закінчення цього строку суми відносяться на рахунки витрат банку. При цьому здійснюється така проводка:
Дебет – 7399
Кредит – 2924.
Одночасно суми недостач до встановлення осіб, які мають відшкодувати зазначені недостачі, відображаються за позабалансовим рахунком. При цьому здійснюється така проводка:
Дебет – 9611
Кредит – 9910.
Після встановлення осіб, які мають відшкодовувати збитки, належна до відшкодування сума зараховується до дебіторської заборгованості та доходу звітного періоду. При цьому здійснюються такі проводки:
Дебет – 3552
Кредит – 6399
Дебет – 9910
Кредит – 9611.
У разі відшкодування винними особами недостачі здійснюється така проводка:
Дебет – 1001, 2620, 1200
Кредит – 3552.
Якщо невідшкодована частина збитків буде визнана сумнівною, то вона відображається за балансовим рахунком 3580, безнадійна заборгованість списується за рахунок створених резервів.

Відображення в обліку операцій за розрахунками платіжними картками через банкомат.
У разі видачі готівки через банкомат держателю платіжної картки здійснюється така проводка:
- на суму заявленої готівки за вирахуванням комісійної винагороди:
Дебет – 2920
Кредит – 1004.
У разі закриття транзитного рахунку 2920 за операціями з видачі готівки через банкомат здійснюються такі проводки:
- під час переказу з карткових рахунків, відкритих у банку-емітенті, що одночасно є банком-еквайром:
Дебет – 2605, 2625
Кредит – 2920;
- під час переказу з карткових рахунків держателів платіжних карток, відкритих в інших банках:
у банку-емітенті:
Дебет – 2605, 2625
Кредит – 1200, 1500, 1600;
у банку-еквайрі:
Дебет – 1200, 1500, 1600
Кредит – 2920.
У разі видачі готівкових коштів у національній валюті через банкомат держателю платіжної картки, рахунок якого відкрито в іноземній валюті, у банку-еквайрі здійснюються такі проводки:
- у разі видачі коштів у національній валюті:
Дебет – 2920
Кредит – 1004;
- у разі надходження відшкодування з карткових рахунків в іноземній валюті:
Дебет – 2605, 2625
Кредит – 3800;
- на суму гривневого еквівалента іноземної валюти:
Дебет – 3801
Кредит – 2920.
Курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених операцій, обліковуються за рахунком 6204.
У разі внесення готівкових коштів через депозитні банкомати для зарахування на рахунки держателів платіжних карток здійснюються такі проводки:
-у банку-еквайрі на суму внесеної готівки:
Дебет – 1004
Кредит – 2920;
- під час зарахування внесених коштів на рахунки одержувачів у бакну-еквайрі:
Дебет – 2920
Кредит – 2620, 2625.
Під час перерахування внесених коштів на картрахунки в інших банках здійснюються такі проводки:
- у банку-еквайрі на суму внесеної готівки:
Дебет – 2920
Кредит – 1200, 1600
або
Дебет – 2920
Кредит – 2902;
Дебет – 2902
Кредит – 1200, 1600;
- у банку-емітенті, іншому банку на суму одержаних коштів:
Дебет – 1200, 1500
Кредит – 2620, 2625.
У разі внесення готівкових коштів через депозитні банкомати для сплати комунальних та інших послуг здійснюються такі проводки:
Дебет – 1004
Кредит – 2920;
- під час зарахування коштів за призначенням у банку-еквайрі:
Дебет – 2920
Кредит – 2600.
У разі перерахування за призначенням внесених готівкових коштів за послуги в банк, що обслуговує одержувача, здійснюються такі проводки:
- у банку-еквайрі на суму сплачених комунальних та інших послуг:
Дебет – 2920
Кредит – 2902;
Дебет – 2902
Кредит – 1200, 1600;
- у банку, що обслуговує одержувача, на суму отриманих комунальних та інших послуг:
Дебет – 1200, 1500
Кредит – 2600.

Облік операцій з видачі готівкових коштів із використанням платіжних карток через каси банку
Операції з видачі готівкових коштів через каси банку в гривні та іноземній валюті з використанням платіжних карток здійснюються відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації касової роботи та валютного регулювання в банках України.
У разі видачі готівкових коштів у національний та іноземній валюті з картрахунків клієнтів з використанням платіжних карток через каси банку, пункти обміну валюти на суму заявленої готівки здійснюється така проводка:
Дебет – 2924
Кредит – 1001, 1002, 1003.
Під час списання сум коштів, які отримані держателями платіжних карток через каси банку, з карткових рахунків, відкритих у банку-емітенті, що є одночасно банком-еквайром, здійснюється така проводка:
Дебет – 2605, 2625
Кредит – 2924.
У разі видачі готівки через каси банку держателям платіжних карток, емітованих іншими банками, здійснюються такі проводки:
- на суму заявленої готівки:
Дебет – 2924
Кредит – 1001, 1002, 1003;
- на суму одержаних коштів від інших банків-емітентів:
Дебет – 1200, 1500
Кредит – 2924.

7. Облік операцій під час здійснення розрахунків із використанням платіжних карток за рахунок наданого банком кредиту

У разі обслуговування карткового рахунку банк-емітент / банк-агент може надавати держателю платіжної картки кредит. Порядок надання кредиту регламентується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодою, укладеною між клієнтом і банком.
Після укладення угоди між клієнтом і банком зобов’язання з надання кредиту обліковуються за позабалансовим рахунком. При цьому здійснюється така проводка:
Дебет – 9129
Кредит – 9900.
У разі надання кредиту здійснюються такі проводки:
Дебет – 2061, 2201
Кредит – 2605, 2625;
одночасно на суму виконаного зобов’язання з кредитування:
Дебет – 9900
Кредит – 9129.
У разі погашення кредиту фізичними особами в банку-емітенті або банку-агенті здійснюється така проводка:
Дебет – 1001, 1002, 1200, 2620, 2625, 2630
Кредит – 2201.
У разі погашення кредиту юридичними особами здійснюється така проводка:
Дебет – 1200, 2600, 2605
Кредит – 2061.
У разі застосування кредитної схеми обслуговування карткового рахунку можливе використання рахунків 2061, 2201 як карткових. При цьому переказ коштів за товари та отримані послуги з використанням платіжних карток здійснюється за дебетом зазначених рахунків.
За користування кредитом держатель платіжної картки сплачує банку проценти, при цьому здійснюються такі проводки:
- на суму нарахованих процентів у національній валюті:
Дебет – 2068, 2208
Кредит – 6026, 6041;
- на суму нарахованих процентів в іноземній валюті:
Дебет – 2068, 2208
Кредит – 3800;
- на суму гривневого еквівалента нарахованих доходів:
Дебет – 3801
Кредит – 6026, 6041;
- на суму сплачених процентів фізичними особами:
Дебет – 1001, 1002, 1200, 1500, 2620, 2625
Кредит – 2208;
- на суму сплачених процентів юридичними особами:
Дебет – 1200, 1500, 2600, 2605
Кредит – 2068.
У разі виникнення дебетового сальдо за картковим рахунком під час обслуговування карткового рахунку за кредитною схемою сума дебетового сальдо обліковується за рахунком овердрафту. При цьому здійснюються такі проводки:
- на суму ліміту овердрафту:
Дебет – 9129
Кредит – 9900;
- на суму дебетового сальдо:
Дебет – 2000, 2200
Кредит – 2605, 2625;
- одночасно на суму використаного ліміту з кредитування:
Дебет – 9900
Кредит – 9129;
- на суму нарахованих процентів:
Дебет – 2008, 2208
Кредит – 6020, 6040;
- на суму нарахованих процентів в іноземній валюті:
Дебет – 2008, 2208
Кредит – 3800;
- на суму гривневого еквіваленту нарахованих процентів:
Дебет – 3801
Кредит – 6020, 6040.
У разі погашення заборгованості за овердрафтом та нарахованими процентами за рахунок надходження коштів на поточний чи картковий рахунок або внесення готівки через каси банку здійснюються такі проводки:
- під час погашення заборгованості фізичними особами:
Дебет – 1001, 1002, 1200, 2620, 2625
Кредит – 2200, 2208;
- під час погашення заборгованості юридичними особами:
Дебет – 1200, 2600, 2605
Кредит – 2000, 2008.

8. Облік операцій з використанням платіжних карток за кліринговою схемою міжбанківських розрахунків.

Міжбанківський переказ грошей за операціями, що здійснені в межах України з використанням платіжних карток, виконується розрахунковим банком на основі клірингу або за кожним платіжним повідомленням окремо, в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань організації міжбанківських розрахунків.
У розрахунковому банку для обліку коштів у розрахунках платіжними картками кожному банку – основному члену платіжної системи відкривається кореспондентський рахунок на балансовому рахунку 1600 (або використовується раніше відкритий кореспондентський рахунок).
Для обліку взаємних грошових зобов’язань та зведення результатів клірингу в розрахунковому банку відкривається кліринговий рахунок на балансовому рахунку 3705.
У разі переказу коштів з коррахунку банку, що за результатами клірингу перебуває в дебетовій позиції, на кліринговий рахунок у розрахунковому банку здійснюється така проводка:
Дебет – 1600
Кредит – 3705.
Банк – основний член платіжної системи на підставі повідомлення з розрахункового банку здійснює такі проводки:
- за результатами клірингу:
Дебет – 2924
Кредит – 1500.
- під час зарахування коштів на відповідні рахунки:
Дебет – 2924
Кредит – 2600, 2605, 2620, 2625, 2920;
- під час списання коштів з відповідних рахунків клієнтів:
Дебет – 2605, 2620, 2625
Кредит – 2924.
Під час зарахування коштів на коррахунок банку – основного члена платіжної системи, що за результатами клірингу перебуває в кредитовій кліринговій позиції, з клірингового рахунку в розрахунковому банку здійснюється така проводка:
Дебет – 3705
Кредит – 1600.
Банк – основний член платіжної системи на підставі платіжного повідомлення з розрахункового банку здійснює такі проводки:
- за результатом клірингу:
Дебет – 1500
Кредит – 2924;
- під час зарахування коштів на відповідні рахунки:
Дебет – 2924
Кредит – 2600, 2605, 2620, 2625, 2920;
- під час списання коштів з відповідних рахунків:
Дебет – 2605, 2620, 2625
Кредит – 2924.
У разі виконання банком – основним членом платіжної системи функцій банку – агента з розрахунків за операціями з платіжними картками між банками – членами платіжної системи, а також між банками, що не є членами платіжної системи, але беруть участь у розповсюдженні платіжних карток за агентськими угодами, банк-агент з розрахунків за результатами проведеного розрахунковим банком переказу та на підставі платіжних повідомлень платіжної системи виконує розрахунки.
У банку – агенті з розрахунків кожному банку – учаснику розрахунків відкривається кореспондентський рахунок на балансовому рахунку 1600 (або використовується раніше відкритий кореспондентський рахунок).
У разі здійснення розрахунків з банками – учасниками розрахунків за кожним платіжним повідомленням окремо здійснюються такі проводки:
- під час зарахування коштів банком-агентом на коррахунки банків – учасників розрахунків:
- у банку – агенті з розрахунків:
Дебет – 2924
Кредит – 1600;
- у банку – учаснику розрахунків:
Дебет – 1500
Кредит – 2924.
- під час переказу коштів з коррахунків банків – учасників розрахунків:
у банку – агенті з розрахунків:
Дебет – 1600
Кредит – 2924;
у банках – учасниках розрахунків:
Дебет – 2924
Кредит – 1500.
Під час переказу коштів клієнтами в банку – учаснику розрахунків здійснюється така проводка:
Дебет – 2600, 2605, 2620, 2625
Кредит – 2924.
Під час зарахування коштів на відповідні рахунки в банку – учаснику розрахунків здійснюється така проводка:
Дебет – 2924
Кредит – 2600, 2605, 2620, 2625, 2920.
За здійсненим розрахунковим банком переказом у банку – основному члені платіжної системи, що виконує функції банку – агента з розрахунків, під час здійснення розрахунків з банками – учасниками розрахунків за результатами взаємозаліку на основі клірингу для обліку взаємних грошових зобов’язань відкривається кліринговий рахунок на балансовому рахунку 3705.
Під час здійснення розрахунків банком – агентом з розрахунків з банками – учасниками розрахунків на основі клірингу бухгалтерський облік операцій здійснюється за аналогією з бухгалтерським обліком за кліринговою схемою розрахунків у розрахунковому банку.
Розрахунковий банк виступає гарантом завершення розрахунків за операціями, виконаними із застосуванням платіжних карток.
Гарантування завершення розрахунків передбачає кредитування розрахунковим банком банків – основних членів платіжної системи, що здійснюється на загальних принципах банківського кредитування згідно з внутрішніми правилами банку та взаємним договором. При цьому в розрахунковому банку здійснюються такі проводки:
- під час надання кредиту:
Дебет – 1520, 1521, 1523
Кредит – 1600;
- на суму нарахованих процентів за кредит:
Дебет – 1528
Кредит – 6014, 6016.
У банку – члені платіжної системи здійснюються такі проводки:
- на суму одержаного кредиту:
Дебет – 1500
Кредит – 1620, 1621, 1623;
- на суму нарахованих процентів за кредит:
Дебет – 7014, 7016
Кредит – 1628.
У разі повернення суми кредиту та процентів за користування ним згідно з укладеним договором здійснюються такі проводки:
у розрахунковому банку:
- на суму поверненого кредиту:
Дебет – 1600
Кредит – 1520, 1521, 1523;
- на суму нарахованих процентів:
Дебет – 1600
Кредит – 1528;
у банку – основному члені платіжної системи:
- на суму поверненого кредиту:
Дебет – 1620, 1621, 1623
Кредит – 1500;
- на суму нарахованих процентів:
Дебет – 1628
Кредит – 1500.
Якщо розрахунковим банком є Національний банк України, то бухгалтерський облік в банках – основних членах платіжної системи – здійснюється з використанням рахунку 1200, відкритого в Національному банку України.
Порядок надання кредиту розрахунковим банком, функції якого виконує Національний банк України, визначається відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України.
Відповідно до правил платіжної системи розрахунковий банк може здійснювати облік та контроль за формуванням основними членами платіжної системи страхового фонду, призначеного для погашення платіжною організацією або розрахунковим банком (крім випадку, коли розрахунковим банком є Національний банк України) заборгованості члена платіжної системи в разі його неплатоспроможності.
Зазначені в бухгалтерському обліку операції відображаються відповідно до порядку формування та використання страхового фонду, визначеного правилами відповідної платіжної системи.

9. Відображення в обліку операцій з платіжними картками під час фінансових розрахунків між членами міжнародних платіжних систем

Міжбанківський переказ коштів між членами міжнародних платіжних систем за операціями із застосуванням платіжних карток, емітованих нерезидентами, що здійснені в межах України, та за операціями із застосуванням платіжних карток, емітовані резидентами, що здійснені в межах України, проводиться через кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку міжнародної платіжної системи або в банку – кореспонденті розрахункового банку міжнародної платіжної системи.
Розрахунки з платіжною системою банком – основним членом цієї системи здійснюються після надходження платіжного повідомлення з розрахункового банку. При цьому в банку – основному члені платіжної системи здійснюються такі проводки:
- під час списання коштів з коррахунку банку:
Дебет – 2924
Кредит – 1500, 1505;
- під час зарахування коштів на коррахунок банку:
Дебет – 1500
Кредит – 2924.
У разі виставлення міжнародними платіжними системами комісій уповноваженим банкам за обслуговування операцій з платіжними картками здійснюються такі проводки:
Дебет – 2924
Кредит – 1500;
- на суму виставлених комісій в іноземній валюті:
Дебет – 3800
Кредит – 2924;
- на суму гривневого еквівалента комісій:
Дебет – 7100
Кредит – 3801.
У разі одержання банком від міжнародних платіжних систем суми винагороди за проведення операцій з платіжними картками цих платіжних систем здійснюються такі проводки:
- на суму винагороди:
Дебет – 1500
Кредит – 2924;
- на суму винагороди в іноземній валюті:
Дебет – 2924
Кредит – 3800;
- на суму гривневого еквівалента винагороди:
Дебет – 3801
Кредит – 6110.
У банку – основному члені платіжної системи під час здійснення розрахунків здійснюються такі проводки:
- під час перерахування коштів з рахунків держателів платіжних карток:
Дебет – 2605, 2625
Кредит – 2924;
- під час зарахування коштів на відповідні рахунки:
Дебет – 2924
Кредит – 2600, 2605, 2620, 2625, 2920.
У разі виконання банком – основним членом платіжної системи функцій банку – агента з розрахунків здійснюються такі проводки:
- під час списання коштів з коррахунків банків – учасників розрахунків:
Дебет – 1600
Кредит – 2924;
- під час зарахування коштів на коррахунки банків – учасників розрахунків:
Дебет – 2924
Кредит –1600.
У банку – учаснику розрахунків здійснюються такі проводки:
- під час зарахування коштів на коррахунок:
Дебет – 1500
Кредит – 2924;
- під час списання коштів з коррахунку:
Дебет – 2924
Кредит – 1500;
- під час списання коштів з рахунків держателів платіжних карток:
Дебет – 2605, 2625
Кредит – 2924;
- під час зарахування на відповідні рахунки:
Дебет – 2924
Кредит – 2600, 2620, 2920.
Якщо валюта, у якій проводиться міжбанківський переказ, не відповідає валюті, переказаній з рахунку клієнта, та банк може виконати операції з купівлі-продажу необхідної валюти на міжбанківському валютному ринку відповідно до порядку, установленого чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Під час списання з коррахунку банку коштів в іноземній валюті, якщо картрахунки клієнтів відкриті в національній валюті, здійснюються такі проводки:
- під час списання коштів в іноземній валюті з коррахунку банку платіжною системою:
Дебет – 3800
Кредит – 1500;
- на суму гривневого еквівалента іноземної валюти:
Дебет – 2924
Кредит – 3801;
- під час списання коштів у національній валюті з відповідних рахунків:
Дебет – 2605, 2625
Кредит – 2924.
Під час зарахування на коррахунок банку коштів в іноземній валюті, якщо розрахунок з клієнтами здійснюється в національній валюті, банк здійснює такі проводки:
- під час зарахування коштів на коррахунок банку:
Дебет – 1500
Кредит – 3800;
- на суму гривневого еквівалента іноземної валюти:
Дебет – 3801
Кредит – 2924;
- під час зарахування коштів у національній валюті на відповідні рахунки:
Дебет – 2924
Кредит – 1600, 2600.
Курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених операцій, обліковуються за рахунком 6204.

10. Облік операцій з нарахування доходів та витрат за операціями з використанням платіжних карток

За здійснення розрахункових операцій з використанням платіжних карток встановлюється комісійна винагорода. Комісійні поділяються на загальносистемні та банківські.
Загальносистемні комісійні встановлюються відповідною платіжною організацією централізовано.
Банківські комісійні встановлюються банками і є предметом їх фінансової політики під час визначення тарифів за банківські послуги.
Операції з нарахування та сплати комісійних здійснюються відповідно до "Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків”, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.09.97 № 316 (із змінами і доповненнями).
У бухгалтерському обліку в разі сплати та / або одержанні банком комісійних за одноразові послуги за розрахунковими операціями з використанням платіжних карток здійснюються такі проводки:
одержання комісійних банком:
Дебет – 1001, 1002, 1003, 1200, 1500, 2600, 2605, 2620, 2625
Кредит – 6110;
- одержання комісійних в іноземній валюті:
Дебет – 1001, 1002, 1003, 1500, 2600, 2605, 2620, 2625
Кредит – 3800;
- на суму гривневого еквівалента валютної комісії:
Дебет – 3801
Кредит – 6110;
- на суму сплачених комісійних банком:
Дебет – 7100
Кредит – 1200, 1500;
- на суму сплачених комісійних в іноземній валюті:
Дебет – 3800
Кредит – 1500;
- на суму гривневого еквівалента комісійних:
Дебет – 7100
Кредит – 3801.
Під час нарахування банком комісійних за надані послуги здійснюється така проводка:
Дебет – 3570
Кредит – 6110.
Під час нарахування банком комісійних в іноземній валюті здійснюються такі проводки:
- на суму комісійних в іноземній валюті:
Дебет – 3570
Кредит – 3800;
- на суму гривневого еквівалента комісійних:
Дебет – 3801
Кредит – 6110;
У разі сплати держателем платіжної картки комісійних здійснюється така проводка:
Дебет – 1001, 1002, 1003, 1200, 1500, 2600, 2605, 2620, 2625
Кредит – 3570.
Під час нарахування для сплати банком комісійних витрат у національній валюті здійснюється така проводка:
Дебет – 7100
Кредит – 3670.
Під час нарахування банком комісійних витрат в іноземній валюті здійснюються такі проводки:
- на суму гривневого еквівалента комісійних:
Дебет – 7100
Кредит – 3801;
- на суму комісійних в іноземній валюті:
Дебет – 3800
Кредит – 3670;
- на суму сплачених банком комісійних в іноземній валюті:
Дебет – 3670
Кредит – 1200, 1500.
Банк-емітент та / або банк-агент згідно з укладеним з держателем платіжної картки договором може нараховувати проценти за залишками коштів на картрахунку відповідно до тарифів банку.
При цьому здійснюються такі проводки:
- на суму нарахованих процентів:
Дебет – 7020, 7040
Кредит – 2608, 2628;
- на суму сплачених процентів:
Дебет – 2608, 2628
Кредит – 2605, 2625.

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (27.12.2012)
Просмотров: 6289
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz