Понедельник, 25.05.2020, 20:48
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Облік розрахунків з працівниками банку

З працівниками банку здійснюються розрахунки:

-    з видачі авансів працівникам банку з витрат на відрядження;

-    з видачі авансів працівникам банку на господарські витрати;

-    за нестачами та іншими нарахуваннями на працівників банку;

-    з нарахування працівникам банку за заробітною платою, відпускних;

-    інші розрахунки.

 

Облік розрахунків з працівниками банку ведеться за балансовими рахунками груп:

355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3550  А  Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

3551  А  Аванси працівникам банку на господарські витрати

3552  А  Нестачі та інші нарахування на працівників банку

3559  А  Інша дебіторська заборгованість працівників банку

365  Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3650  П  Заборгованість працівників банку на відрядження

3651  П  Заборгованість працівників банку на господарські витрати

3652  П  Нарахування працівникам банку за заробітною платою

3653  П  Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

3654  П  Нараховані відпускні до сплати

3659  П  Інші нарахування працівникам банку

 

Розрахунки з видачі авансів працівникам банку з витрат на відрядження

Працівникам банку, які йдуть у відрядження, видаються аванси за приблизним розрахунком: оплата за поїзд, оплата за проживання, добові.

Після повернення з відрядження працівник банку складає авансовий звіт та повертає невикористані кошти.

Облік авансів працівникам банку на витрати з відрядження здійснюється за рахунком 3550  А  Аванси працівникам банку на витрати з відрядження.

Облік нарахованих, але невикористаних сум на відрядження, які не отримані працівниками банку здійснюється за рахунком 3650  П  Заборгованість працівникам банку на відрядження.

Витрати на відрядження відображаються за рахунком 7452  А  Витрати на відрядження.

 

Бухгалтерські проводки

1.  Видача авансу на витрати з відрядження

Дт 3550

Кт 1001

2.  Представлено авансовий звіт

·    якщо витрачена сума дорівнює виданій сумі авансу

Дт 7452

Кт 3550

·    якщо витрачена сума перевищує видану суму авансу

Дт 7452

Кт 3550

Кт 1001

·    якщо витрачена сума менша ніж видана сума авансу

Дт 7452

Дт 1001

Кт 3550

3.  Нарахована сума до отримання працівником згідно з авансовим звітом

Дт 7452

Кт 3650

 

 

4.  Виплачена сума згідно з авансовим звітом

Дт 3650

Кт 1001

 

Розрахунки з видачі авансів працівникам банку на господарські витрати

Працівникам банку видаються аванси на господарські витрати для придбання канцтоварів, письмового приладдя тощо.

Після здійснення господарської операції працівник банку складає авансовий звіт та повертає невикористані кошти.

Облік авансів працівникам банку на господарські витрати здійснюється за рахунком 3551  А  Аванси працівникам банку на господарські витрати.

Облік нарахованих сум на господарські витрати згідно з авансовими звітами здійснюється за рахунком 3651  П  Заборгованість працівникам банку на господарські витрати.

Витрати на відрядження відображаються за рахунком 7431  А  Господарські витрати.

 

Бухгалтерські проводки

1.  Видача авансу на господарські витрати

Дт 3551

Кт 1001

2.  Представлено авансовий звіт

·    якщо витрачена сума дорівнює виданій сумі авансу

Дт 7431

Кт 3551

·    якщо витрачена сума перевищує видану суму авансу

Дт 7431

Кт3551

Кт  1001

·    якщо витрачена сума менша ніж видана сума авансу

Дт 7431

Дт 1001

Кт 3551

3.  Нарахована сума на господарські витрати згідно з авансовими звітами

Дт 7431

Кт 3651

4.  Виплачена сума згідно з авансовим звітом

Дт 3651

Кт 1001

 

Розрахунки за нестачами та іншими нарахуваннями на працівників банку

Нестачі та інші нарахування на працівників банку виникають у випадках: заборгованості касових працівників за виявлені неплатіжні та фальшиві гроші; заборгованості за розкраданням основних засобів, МШП; заборгованості підзвітних осіб тощо. Облік нестач та інших нарахувань на працівників банку здійснюється за рахунком 3552  А  Нестачі та інші нарахування на працівників банку.

 

Бухгалтерські проводки

1.  Виникнення заборгованості у працівників банку

Дт 3552

Кт Різні рахунки

2.  Списання заборгованості у працівників банку

Дт 1200, 2620, 1001

Кт 3552

Розрахунки з нарахування працівникам банку за заробітною платою, відпускних

Працівникам банку нараховується заробітна плата.

Заробітна плата працівників, які перебувають у штаті банку, визначається штатним розкладом, який затверджується керівником банку. В штатному розкладі визначаються місячні посадові оклади працівників банку.

Працівникам, які перебувають у штаті банку, може виплачуватись основна і додаткова заробітна плата.

Основна заробітна плата визначається кількістю відпрацьованих днів протягом місяця та виплачується, в основному, 2 рази на місяць: 16 числа кожного місяця виплачується заробітна плата за першу половину місяця (аванс); 1 числа кожного місяця виплачується заробітна плата за другу половину місяця.

Додаткова заробітна плата виплачується у вигляді премій.

Заробітна плата працівників, які не перебувають у штаті банку, визначається трудовою угодою.

Облік нарахованих сум заробітної плати працівників, які перебувають у штаті банку та працівників, які не перебувають у штаті банку, здійснюється за рахунком 3652  П  Нарахування працівникам банку за заробітною платою.

Витрати на оплату праці відображаються за рахунком 7400  А  Основна і додаткова заробітна плата.

Із заробітної плати працівників банку здійснюються утримання сум на користь третіх осіб: прибуткового податку, пенсійних внесків, профспілкових внесків, внесків в фонд безробіття.

Розрахунок сум, які підлягають стягненню на користь третіх осіб із заробітної плати працівників, які перебувають у штаті банку, здійснюється слідуючим чином:

1.  Сума прибуткового податку

·    неоподаткований мінімум – 17 грн;

·    якщо сума заробітної плати від 17 грн до 85 грн – сума прибуткового податку = (сума заробітної плати – 17 грн) • 10 %;

·    якщо сума заробітної плати від 85 до 170 грн – сума прибуткового податку = (сума заробітної плати – 85 грн) • 15 % + 6,8;

·    якщо сума заробітної плати від 170 грн до 1020 грн – сума прибуткового податку = (сума заробітної плати – 170) • 20 % + 19,55.

2.  Сума пенсійних внесків

·    якщо сума заробітної плати до 150 грн – сума пенсійних внесків = 1 %;

·    якщо сума заробітної плати від 150 грн – сума пенсійних внесків = 2 %;

3.  Сума профспілкових внесків = 1 %

4.  Сума внесків в фонд безробіття = 0,5 %

 

Розрахунок сум, які підлягають стягненню на користь третіх осіб із заробітної плати працівників, які не перебувають у штаті банку, здійснюється слідуючим чином:

1.  Сума прибуткового податку = 20 %;

2.  Сума пенсійних внесків

·    якщо сума заробітної плати до 150 грн. – сума пенсійних внесків = 1 %;

·    якщо сума заробітної плати від 150 грн. – сума пенсійних внесків 2 %.

 

Облік сум, які утримуються на користь третіх осіб здійснюється за рахунком 3653  П  Утримання з працівників банку на користь третіх осіб.

За час непрацездатності (за листами непрацездатності) працівникам, які перебувають у нештаті банку, виплачується основна заробітна плата частково чи повністю залежно від трудового стажу:

·    якщо трудовий стаж від 3 до 5 років – 60 %;

·    якщо трудовий стаж від 5 до 8 років – 80 %;

·    якщо трудовий стаж більший ніж 8 років – 100 % (від середньої заробітної плати за попередні два місяці).

Облік сум заробітної плати за листками непрацездатності здійснюється за рахунком 3559  А  Інша дебіторська заборгованість працівників банку.

Погашення сум дебіторської заборгованості за листками непрацездатності здійснюється за рахунок утримань з працівників банку на користь третіх осіб.

Нарахування відпускних здійснюється залежно від середньої заробітної плати за рік. При нарахуванні відпускних не враховуються виплати за листками непрацездатності.

Облік нарахованих сум відпускних до сплати здійснюється за рахунком 3654  П  Нараховані відпускні до сплати.

Витрати на сплату відпускних відображаються за рахунком 7400  А  Основна і додаткова заробітна плата.

Нараховані та невиплачені протягом 3 днів суми заробітної плати, відпускних депонуються на рахунку 3659  П  Інші нарахування працівникам банку.

В аналітичному обліку на кожного працівника банку ведеться аналітичний рахунок – розрахункова картка. Працівникам банку видаються витяги з особових рахунків.

 

Бухгалтерські проводки:

1.  Нарахування сум за оплатою праці

Дт 7400

Кт 3652

2.  Виплата сум за оплатою праці

Дт 3652

Кт 1001, 2620, 1200

3.  Виплата сум за листками непрацездатності

Дт 3559

Кт 1001, 2620, 1200

4.  Погашення дебіторської заборгованості за листками непрацездатності за рахунок утримань з працівників банку на користь третіх осіб

Дт 3653

Кт 3559

5.  Нарахування сум відпускних

Дт 7400

Кт 3654

6.  Виплата сум відпускних

Дт 3654

Кт 1001, 2620, 1200

7.  Утримання сум на користь третіх осіб

Дт 3652

Кт 3653

8.  Перерахування сум на користь третіх осіб

Дт 3653

Кт 1200

9.  Депонування сум заробітної плати, відпускних

Дт 3652

Кт 3659

10.       Виплата депонованих сум заробітної плати, відпускних

Дт 3659

Кт 1001, 2620, 1200

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (07.01.2010)
Просмотров: 10011
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz