Четверг, 04.06.2020, 18:27
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Організація обліку кредитних операцій

Облік кредитних операцій ведеться за рахунками 1, 2 класів "Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України”.

 

1 Казначейські та міжбанківські операції

 13 Кошти Національного банку України

 15 Кошти в інших банках

 16 Кошти інших банків

2 Операції з клієнтами

 20 Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності

 21 Кредити, які надані органам загального державного управління

 22 Кредити, які надані фізичним особам

 26 Кошти клієнтів банку

 

 В аналітичному обліку ведуться особові рахунки по кожному кредиту.

 

Процентні доходи і витрати - це доходи і витрати, які обчислюються пропорційно часу і сумі активу або зобов’язання.

Розрахунок та облік процентних доходів і витрат ведеться згідно "Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків”.

 

Визначення кількості днів, що застосовуються при розрахунку процентів.

При розрахунку процентів враховується перший день і не враховується останній день контракту. Дати початку та закінчення контракту при цьому визнаються як дати валютування.

При нарахуванні процентів за звітний місяць останній день місяця включається в розрахунок, крім випадків, коли звітна дата є датою закінчення операції.

Існує кілька методів визначення кількості днів для розрахунку процентів:

-        Метод "факт/факт”. Фактична кількість днів у місяці та році.

-        Метод "факт/360”. Фактична кількість днів у місяці, але умовно в році - 360 днів.

-        Метод "30/360”. Умовна кількість днів у році - 360, у місяці - 30.

 

Облік процентних доходів і витрат базується на принципах: нарахування, відповідності, обережності.

Нараховані і отримані доходи та нараховані і сплачені витрати за процентами обліковуються за рахунками 1, 2, 3, 6, 7 класів "Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України”.

 

1 Казначейські та міжбанківські операції

 12 Кошти у Національному банку України

 13 Кошти Національного банку України

 15 Кошти в інших банках

 16 Кошти інших банків

2 Операції з клієнтами

 20 Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності

 21 Кредити, які надані органам загального державного управління

 22 Кредити, які надані фізичним особам

 26 Кошти клієнтів банку

3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

 35 Інші активи банку

 36 Інші пасиви банку

6 Доходи

 60 Процентні доходи

7 Витрати

 70 Процентні витрати

 

Нараховані проценти та комісії, які визнані сумнівними до отримання, обліковуються за позабалансовими рахунками групи № 960 "Не сплачені в строк доходи”.

Нараховані і отримані доходи та нараховані і сплачені витрати в іноземній валюті відображаються шляхом подвійної проводки (в іноземній та національній валюті) з використанням рахунків групи № 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів”.

Доходи і витрати в іноземній валюті відображаються за рахунками 6 і 7 класів у національній валюті за офіційним курсом, що діяв на дату їх нарахування.

За рішенням банку за рахунками 6 і 7 класів відкриваються аналітичні рахунки для обліку нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню.

 

Бухгалтерські проводки

 

 Проценти обліковуються регулярно не рідше одного разу на місяць.

 Доходи та витрати за останні дні поточного місяця можуть враховуватися у наступному місяці.

 

 

1.   У кінці поточного місяця (або щоденно - за рішенням банку):

-        при нарахуванні доходів

Дт Нараховані доходи

Кт Доходи

-        при нарахуванні витрат

Дт Витрати

Кт Нараховані витрати

 

2.   На дату здійснення платежу:

-        при отриманні коштів

Дт Рахунок клієнта, кор. рахунок

Кт Нараховані доходи

-        при сплаті коштів

Дт Нараховані витрати

Кт Рахунок клієнта, кор. рахунок

 

3.   У разі неотримання платежу в обумовлений угодою термін:

Дт Прострочені доходи

Кт Нараховані доходи

 

4.   У разі визнання платежу сумнівним:

Дт Сумнівні нараховані доходи

Кт Прострочені доходи

або

  Кт Нараховані доходи – у разі визнання їх сумнівними без відображення на рахунках "Прострочені нараховані доходи”

 

5.     Під прострочену або сумнівну заборгованість за нарахованими доходами банки здійснюють формування резервів за рахунок витрат

Дт 7720

Кт 1790; 2490; 3599

 

6.     У разі часткового або повного погашення контрагентом сумнівної заборгованості за нарахованими доходами:

Дт Рахунок клієнта, 1200

Кт 1780, 2480, 3589

 

7.     Зменшення суми сформованих резервів під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами:

Дт 1790, 2490, 3599

Кт 7720

 

8.     При списанні безнадійної щодо отримання заборгованості за нарахованими доходами за рахунок сформованих резервів:

Дт 1790, 2490, 3599

Кт 1780, 2480, 3589

одночасно на суму заборгованості виконується проводка

Дт 960

Кт 9910

 

9.     При отриманні платежу за часткове або повне погашення контрагентом сумнівної заборгованості за нарахованими процентними доходами, що обліковувалися за позабалансовими рахунками гр.960 виконується проводка:

Дт Рахунок клієнта або 1200

Кт 7720 або 6717

одночасно на суму отриманого платежу виконується проводка

Дт 9910

Кт 960

 

10. Сплата процентів авансом:

-        при отриманні коштів

Дт Рахунок клієнта, 1200

Кт Доходи майбутніх періодів

-        при сплаті коштів

Дт Витрати майбутніх періодів

Кт Рахунок клієнта, 1200

 

11. У кінці кожного місяця на суму, що відноситься до звітного періоду:

-        у разі доходів

Дт Доходи майбутніх періодів

Кт Доходи

-        у разі витрат

Дт Витрати

Кт Витрати майбутніх періодів

 

Проблеми внутрішнього контролю за кредитними операціями.

Система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю повинна автоматично або напівавтоматично відслідковувати стан кредитної заборгованості і надавати дані для складання фінансової та управлінської звітності.

При відкритті кредитних рахунків в облікову систему вводяться спеціальні обов’язкові параметри, зокрема такі, як:

-      вид кредиту;

-      цільове спрямування кредиту;

-      вид забезпечення;

-      дата видачі кредиту;

-      дата повернення;

-      початковий строк розміщення.

Пізніше ці параметри можуть бути доповнені:

-      кількістю пролонгацій;

-      категорією ризику;

-      шифром неплатежів.

Додатково банки можуть вміщувати у файл кредиту параметри на свій розсуд:

-      опис кредиту (умови надання, умови виплати процентів, виплата премії або дисконту);

-      інформація про суми нарахованих і сплачених процентів;

-      дати чергової сплати або погашення тощо.

Інформація в параметрах може бути постійна або змінюватися в кінці кожного звітного періоду чи в обумовлені терміни.

Система внутрішнього контролю повинна охоплювати як балансові, так і позабалансові зобов’язання.

Банк повинен не рідше одного разу на місяць аналізувати зобов’язання за такими напрямами:

-        встановлювати ліміти за окремими ризиками;

-        переоцінювати отримані зобов’язання щодо їх вартості (наприклад, застава);

-        оцінювати надані та отримані зобов’язання щодо ймовірності їх виконання і необхідності перенесення на рахунки сумнівних зобов’язань;

-        створювати та регулювати резерви під сумнівні зобов’язання.

 

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (20.03.2010)
Просмотров: 1860
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz