Понедельник, 01.06.2020, 21:02
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Основи побудови бухгалтерського обліку

Для досягнення Україною бажаного рівня розвитку економіки необхідне створення ефективного банківського сектора. Тому закономірним було проведення в Україні масштабної реформи у галузі бухгалтерського обліку в цілому та банківському секторі зокрема.

Починаючи з 1 січня 1998 року банківські установи ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, що кардинально змінило підходи в організації бухгалтерських процедур обліку, методів оцінки статей балансу, передбачає обов’язкове централізоване управління процесами бухгалтерського обліку, встановлення єдиних норм і стандартів фінансової інформації.

Стандарти бухгалтерського обліку – це сукупність прийомів і процедур організації і методології бухгалтерського обліку і звітності, вироблених практикою та узагальнених наукою у національних та міжнародних масштабах.

Стандарти бухгалтерського обліку підлягають постійному перегляду. Практика бізнесу змінюється, і в міру того, як виникають нові питання і постають нові проблеми, різні організації на національному та на міжнародному рівнях розглядають нові ситуації і приймають щодо них рішення. Якщо вважаються необхідними зміни, то рекомендують внести відповідні механізми у формі відкритих проектів стандартів, котрі після затвердження приймають форму міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності надав змогу зробити прозорою діяльність банків, користувачі отримують достовірну інформацію щодо діяльності банку, Національний банк України має можливість удосконалити систему нагляду та регулювання діяльності комерційного банку, а банки можуть ефективніше здійснювати внутрішній контроль та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Кожна країна визначає власні стандарти для підготовки та представлення фінансових звітів. Перший обов’язок будь-якої організації – це, перш за все, підкорятися стандартам та нормативам стосовно представлення фінансової інформації власної країни. Якщо відповідного нормативу не існує, організація або сама країна можуть вирішити використовувати натомість міжнародний стандарт.

Законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” запроваджені національні стандарти бухгалтерського обліку. Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України за погодженням із Державним комітетом статистики України. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Запровадження міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності зумовлене потребою інтеграційних процесів у світовій економіці і спрямоване на активізацію цих процесів.

Курс "Облік і аудит у банках” є одним із провідних у процесі підготовки фахівців зі спеціальності "Банківська справа” і допоможе їм впевнено орієнтуватися в питаннях обліку та контролю в банківській системі.

Мета даного курсу: допомогти студентам оволодіти методикою бухгалтерського обліку основних банківських операцій, правилами відображення їх у звітності, знати організацію, мету та порядок проведення внутрішнього аудиту у банках, набути професійних навичок практичної роботи з означеного курсу.

Навчальний посібник покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання і практичні навички в опануванні основних тем курсу. Зміст посібника в логічній послідовності відображає структуру курсу.

Кожна тема посібника містить перелік основних питань теми, сформульовані навчальні цілі, подається виклад основних теоретичних положень теми , наведені питання для самоконтролю та визначення основних понять теми. Крім того, запропонована велика кількість вправ, що дає можливість закріпити теоретичний матеріал шляхом вирішення практичних завдань.

При виконанні вправ слід керуватись діючими Законами України, декретами Кабінету Міністрів, інструкціями, нормативами та вказівками Національного банку України.

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (05.01.2010)
Просмотров: 964
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz