Четверг, 28.05.2020, 09:55
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Основні поняття Облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками

Акредитив – договір, що містить зобов’язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов’язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Акцепт – згода на оплату або гарантування оплати документів.

Амортизація процентів – процес віднесення сум сплачених авансом процентів за депозитами на витрати (доходи).

Банк платника/одержувача/стягувача – банк, що обслуговує платника/одержувача/стягувача.

Банк-емітент – банк, що відкрив акредитив або здійснив емісію цінних паперів, платіжних карток, або видав розрахунковий чек (чекову книжку).

Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів.

Бенефіціар - особа,  якій призначений платіж або  на  користь якої відкрито акредитив.

Відповідальний виконавець - працівник банку,  який відповідно до  своїх  службових обов'язків має повноваження вчиняти від імені банку певні дії, пов'язані із здійсненням розрахунків.

Виконуючий банк  -  банк,  який  за дорученням банку-емітента здійснює  платіж  проти  документів,  визначених   в   акредитиві.

Гарантійний депозит – це кошти, які банк-кредитор залучає на депозитний рахунок для захисту від ризику.

Депозит (вклад) – гроші або інші кошти в готівковій або безготівковій формі, у національній або іноземній валюті, передані власником (фізичною або юридичною особою) або третьою особою за дорученням і за рахунок власника до банку для зберігання на встановлених договором умовах, з обов’язковим поверненням вкладнику.

Депозитна операція – операція із залучення або розміщення коштів на депозит.

Депонент – власник депозиту.

Депозити до запитання – це кошти, що залучені на депозит без визначеного строку погашення та поповнюються і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах.

Депозити на строк – це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом установленого строку, що визначається при відкритті цих рахунків договором.

Депозити овернайт – депозити, що залучені банком на строк не більше одного операційного дня (без урахування неробочих днів банку).

Заявник акредитива - платник, який подав обслуговуючому банку заяву про відкриття акредитива.

Ініціатор - особа,  яка на законних підставах ініціює переказ коштів шляхом формування  та  подання  відповідного  документа  на переказ   або   використання   спеціального   платіжного   засобу.

Інкасування (інкасо)  -  здійснення  банком   за   дорученням клієнта  операцій  з  розрахунковими та супровідними документами з метою  одержання  платежу  або  передавання  розрахункових   та/чи супровідних    документів    проти    платежу,   або   передавання розрахункових та/чи супровідних документів на інших умовах.

Капіталізація процентів – процес нарощування депозиту за рахунок процентів за депозитом (подальше нарахування здійснюється на суму депозиту з урахуванням процентів).

Меморіальний ордер - розрахунковий  документ,  який  складається  банком  для  оформлення внутрішньобанківських операцій,  операцій щодо списання  коштів  з рахунку платника, здійснення договірного списання коштів з рахунку

свого  клієнта  на  підставі   його   письмового   доручення   або розпорядження  стягувача  про  списання коштів з рахунку платника.

Номінал депозиту – сума коштів, на яку укладено депозитний договір.

Номінальна процентна ставка – процентна ставка, що вказана в договорі.

Обслуговуючий банк  - банк,  у якому відкрито рахунок учаснику безготівкових  розрахунків  та/або  який здійснює  для  нього  на  договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг.

Одержувач/отримувач  - особа,  на рахунок якої  зараховується сума  переказу  або  яка отримує суму переказу в готівковій формі.

Переказ грошей - рух певної  суми  грошей  з метою  її  зарахування  на  рахунок  отримувача  або видачі йому в готівковій формі.

Платіжна вимога-доручення   -  розрахунковий  документ,  який складається з двох частин: верхньої -  вимоги  одержувача  безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів; нижньої -   доручення   платника   обслуговуючому  банку  про списання  зі  свого  рахунку  визначеної  ним   суми   коштів   та перерахування її на рахунок одержувача.

Платіжне доручення  -  розрахунковий  документ,  що   містить письмове  доручення  платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку  зазначеної  суми  коштів  та  її  перерахування  на рахунок одержувача

Платіжна вимога  - розрахунковий документ,  що містить вимогу стягувача або при договірному списанні  отримувача  до  банку,  що обслуговує платника,  здійснити без погодження з платником переказ визначеної  суми  коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

Примусове списання (стягнення) коштів - списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів  у випадках,  передбачених  законом. 

Розрахунковий документ в  електронному  вигляді  -  документ,

інформація   в  якому  представлена  у  формі  електронних  даних, включаючи  відповідні  реквізити   документа,   який   може   бути сформований,  переданий,  збережений  і  перетворений  у візуальну форму представлення електронними засобами.

Розрахунковий чек   -   розрахунковий  документ,  що  містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту,  в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

Фактична процентна ставка – процентна ставка, розрахована шляхом застосування номінальної ставки до номіналу депозиту, збільшеного на суму сплачених раніше процентів.

Чекодавець -  підприємство  або  фізична особа,  яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його.

Чекодержатель -   підприємство   або  фізична  особа,  яка  є одержувачем коштів за чеком.

 

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (16.03.2010)
Просмотров: 660
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz