Понедельник, 25.05.2020, 19:12
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Структура та підзвітність відділу внутрішнього аудиту

Розмір і структура відділу внутрішнього аудиту залежать від розміру, структури і видів послуг банку. Так, у комерційно­му та інвестиційному банках структура відділу внутрішнього аудиту буде різною. Крім того, структура відділу залежить від кількості філій банку, їхнього розміру і географічного розта­шування. У разі потреби відділи або підрозділи внутрішнього аудиту можуть створюватися у всіх або окремих філіях банку. Отже схема структури відділу внутрішнього аудиту, може варіюватися залежно від спе­цифіки конкретної банківської установи.

Керівник відділу внутрішнього аудиту підпорядковується головний аудитор та старший аудитор по комп’ютеризації, Головному адуитору підпорядковуються інші аудитори.

Відділ внутрішнього аудиту є прямо підзвітним Правлінню банку. І має таку схему: Голові правління банку підпорядковується заступник голови правління, заступнику підпорядковується директор філії банку, Ревізійній комісії підпорядковується відділ внутрішнього аудиту, видділу внутрішнього аудиту підпорядковується директор філії банку.

Про поточну роботу аудитор доповідає голові Правлінню банку. Підпорядкованість аудиторів одній посадовій особі організації забезпечує незалежність і широку сферу дії аудиту. Вкрай небажано, щоб аудитор звітував керівникам відділу або філій, що перевіряю­ться, оскільки це зменшує його об'єктивність і незалежність.

Відділ внутрішнього аудиту банку перевіряє та оцінює дія­льність відповідного відділу (підрозділу) банку, надає керівнику установи аудиторський висновок в якому вказується:

-        мета;

-        обсяги перевірки;

-        висновок (заключення);

-        рекомендації (зі вказанням строків виконання та відповідальних осіб);

-        супровідна інформація;

-        поради та інформацію відносно адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю відповідного відділу (підрозділу) бан­ку.

Відділ внутрішнього аудиту є невід'ємною частиною банку і в своїй діяльності керується політикою, впровадженою керів­ництвом банку. Відділом внутрішнього аудиту керує керівник відділу, який призначається Головою Правління банку. Функціональна відповідальність перед Правлінням директорів та підпорядкованість йому забезпечують відді­лові внутрішнього аудиту незалежність та об'єктивність.

На допомогу керівництву банку служба внутрішнього аудиту виконує такі завдання:

                1.          Оцінює ефективність системи внутрішнього контролю в банку та загальний рівень виконання в ньому операцій. Ос­новні висновки аудиторських перевірок відображають:

-        надійність та цілісність інформації:

-        відповідність внутрішнього контролю політиці, планам, про­цедурам, законодавству, нормативним документам та прави­лам;

-        захист активів;

-        економічне та ефективне використання ресурсів;

-        досягнення визначених завдань та цілей стосовно операцій та програм.

                2.          Підтримує стратегічний план банку.

                3.          Надає консультативні послуги в процесі планування, у фазі розробки та впровадження нових продуктів, процесів, сис­тем.

                4.          Знаходить недоліки та звітує керівництву про ті напрямки діяльності банку, які не відповідають політиці банку, стан­дартам галузі, нормативним документам та законодавству. Надає відповідні рекомендації, а також слідкує за їх вчасним виконанням відповідними відділами (підрозділами).

                5.          Робить висновки про внутрішній контроль та стану вико­нання операцій на тих напрямках діяльності банку, що під­лягають аудиту, а також працює з керівництвом для забезпе­чення виконання рекомендацій аудиту.

                6.          Координує діяльність аудиторів з діяльністю відділів щодо контролю законності банківських операцій, що сприяє біль­шій ефективності та результативності перевірок, здійснюва­них як першими, так і другими;

                7.          Координує діяльність внутрішніх аудиторів та незалежних бухгалтерів для забезпечення оптимальних умов, за яких останні можуть покладатися на відділ внутрішнього аудиту та уникати дублювання зусиль.

                8.          Інформує керівництво про будь-які значні недоліки та ризи­ки.

У разі потреби відділ внутрішнього аудиту звертається до керівництва за підтримкою. Внутрішнім аудиторам забезпечує­ться необмежений доступ до всіх приміщень, реєстраційних книг, звітів банку.

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (16.03.2010)
Просмотров: 1632
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz