Понедельник, 25.05.2020, 20:07
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Типи аудиту та їх характеристика

У міжнародній аудиторській практиці застосовуються різні типи аудиту, які обов'язково повинні використовуватись службами внутрішнього аудиту українських банків. За об'єктом аудиту виділяється:

                1.          Фінансовий аудит. Виконується для визначення того, чи відповідає фінансова звітність встановленим критеріям. Фі­нансова звітність у банківській системі України включає в себе баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух гро­шових коштів, звіт про рух капіталу. Вона ґрунтується на вимогах Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та нормативних актах Національного банку України.

                2.          Операційний аудит. Виконується для того, щоб оцінити про­дуктивність та ефективність процедур і методів функціонування тієї чи іншої господарської системи, ділянки. Після закінчення операційного аудиту керівництво     установи отримує від аудитора висновки та рекомендації щодо доці­льності функціонування господарської системи.

                3.          Аудит відповідності. Виконується з метою з'ясувати, чи від­повідає діяльність установи нормативним актам та чинному законодавству України.

                4.          Аудит розслідування. Виконується для виявлення протиза­конних дій, шахрайства з метою їх упередження. При про­веденні цього аудиту важливою є також оцінка ризику та по­тенційних наслідків протизаконних дій.

                5.          Аудит відповідності договорів. Виконується з метою оцінки відповідності змісту експортно-імпортних та інших догово­рів вимогам чинного законодавства.

                6.          Аудит системи внутрішнього контролю. Виконується для того, щоб оцінити систему внутрішнього контролю банку, з'ясувати її ефективність щодо упередження операційних недоліків та порушень внутрішніх положень і процедур, а також визначити, як забезпечує система внутрішнього контролю охорону активів та належний запис операцій.

                7.          Аудит конкретних подій. Виконується для того, щоб оцінити певну ситуацію, обставину, операцію тощо в установі.

За суб'єктом аудиту виділяються зовнішній та внутрішній аудит.

Зовнішній аудит здійснюється на контрактній основі сертифікованими вітчизняними та зарубіжними аудиторськими компаніями. Зовнішні аудитори не є власниками або працівни­ками установи, яку вони перевіряють. Головна мета зовнішньо­го аудиту - перевірити та підтвердити фінансову звітність, а також (що не менш важливо!) визначити притаманні банківсь­кій установі ризики та дати оцінку її надійності. Сприяє прозорості ринку і розширенню ділових контактів, поєднує користувачів інформацією та елементів, встановлює довіру між ними.

Внутрішній аудит здійснюється працівниками самої установи. Основною функцією внутрішніх аудиторів є перевірка надійності системи внутрішнього контролю установи, оцінка можливих ризиків у банку та встановлення шляхів їх мінімі­зації, оптимальне функціонування усіх структурних підрозділів банку.

За організаційними ознаками виділяється: обов'язковий аудит, який виконується відповідно до вимог чинного законодавства, та необов'язковий аудит, що проводи­ться банківською установою на добровільній основі.

За принципом організації розрізняють періодичний, не­періодичний та раптовий аудит.

Періодичний аудит проводиться як мінімум один раз на рік. Його перевагою є регулярний огляд фінансової звітності, прогнозування і систематизація можливих ризиків банківської установи. Результативність систематичних перевірок зростає при спеціалізації аудиторів. Недоліком періодичного аудиту є те, що аудиторський персонал, спеціалізований на перевірці окремих   ділянок банківської установи,   може втратити об'єктивність, вважаючи себе своєрідним працівником відділу, який перевіряється.

Неперіодичний аудит здійснюється в міру необхідності та у відповідності до плану перевірок. Його перевагою є економія часу, а також гнучкість щодо залучення різних фахівців. Недо­ліком неперіодичного аудиту є збільшення ризику внаслідок того, що до перевірок залучається персонал не на постійній ос­нові.

Раптовий аудит є незапланованою перевіркою, що здійс­нюється в якихось проблемних ситуаціях.

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (16.03.2010)
Просмотров: 1297
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz