Понедельник, 25.05.2020, 20:47
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Внутрішній аудит банку

Банки створюють службу внутрішнього аудиту, яка є органом оперативного контролю правління (ради директорів) бан­ку.

Служба внутрішнього аудиту банку це такий самостійний структурний підрозділ банку.

Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:

                1.          наглядає за поточною діяльністю банку;

                2.          контролює дотримання законів, нормативно-правових ак­тів Національного банку України та рішень органів управління банку;

                3.          перевіряє результати поточної фінансової діяльності бан­ку;

                4.          аналізує інформацію та відомості про діяльність банку, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами банку;

                5.          надає правлінню (раді директорів) висновки та пропози­ції за результатами перевірок;

                6.          інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяль­ністю банку.

Служба внутрішнього аудиту підпорядковується правлінню (раді директорів) банку та звітує перед ним, діє на підставі по­ложення, затвердженого правлінням (радою директорів).

Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією банку та нагляд за діяльністю будь-яко­го підрозділу банку. Служба внутрішнього аудиту уповноваже­на вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб банку щодо виявлених недоліків у роботі. Отримувати в межах своїх повноважень на запит банку або інших організацій або третіх осіб – суб’єктів підприємницької діяльності потрібні відомості та документи, що пов’язані з процесом перевірки. Визначити відповідність дій та операцій, що здійснюються співробітниками банку. Згідно з вимогами чинного законодавства України, нормативними актами НБУ,   рішеннями   керівних органів банку, які визначають політику  та стратегію  банку, процедуру     прийняття і реалізацію рішень, організацію обліку та звітності. Перевіряти розрахунково-касові документи, контракти банку, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності наявність готівки, інших цінностей, які знаходяться у банку. Залучати у разі необхідності співробітників інших структурних  підрозділів  для виконання поставлених перед службою внутрішнього аудиту завдань. Мати безперешкодний доступ до підрозділу, що перевіряється, а також   у   приміщення,   що використовуються для зберігання документів, готівки та коштовностей, отримувати інформацію, яка зберігається на магнітних носіях. З дозволу керівництва банку знімати копій з одержаних документів, у тому числі копії файлів, копії будь-яких засобів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах, а також розшифровувати ці записи. При виявленні грубих порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених працівниками банку, рекомендувати Правлінню банку усунення їх від виконання своїх обов’язків. При встановленні фактів зловживання службовим становищем керівників банку повідомляти про такі випадки Раду банку. Керівництво банку зобов’язане своєчасно реагувати на рекомендації служби внутрішнього аудиту.

Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України.

Погодження кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку здійснює комісія НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі-комісія) або комісія при територіальному управлінні НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі-комісія при територіальному управлінні) шляхом проведення співбесіди за умов, визначених комісією.

Кандидат на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку, який повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим нормативно-правовими актами НБУ, подає до Комісії або до комісії при територіальному управлінні для проходження співбесіди такі документи:

-       клопотання за довільною формою;

-       копію диплома про освіту;

-       копію трудової книжки;

-       анкету встановленого зразка.

Вищезазначені копії документів мають бути засвідчені нотаріально. Якщо особа, яка претендує на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку, є іноземцем, то вона додатково подає документи, що підтверджують законність її перебування на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України або за його дорученням - відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, якщо не передбачено законами та міжнародними договорами України. На посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку не може бути призначена особа, яку визнано винною у вчиненні корисливого злочину із призначенням покарання без позбавлення волі або яка була звільнена з посади на вимогу НБУ.

У разі призначення (звільнення) керівника служби внутрішнього аудиту банк у 3-денний строк повідомляє про це територіальне управління НБУ та НБУ.

У разі зміни керівника служби внутрішнього аудиту банку, не пізніше ніж через місяць з дня звільнення попередньої особи, банк має подати на нового керівника служби внутрішнього аудиту банку потрібні документи для проходження ним співбесіди на засіданні Комісії або комісії при територіальному управлінні в порядку, установленому цим розділом.

Якщо особа, яка призначена тимчасово на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку, продовжує виконувати обов’язки понад місяць, то в тижневий термін після закінчення зазначеного строку банк зобов’язаний подати на цю особу потрібні документи для проходження нею співбесіди на засіданні відповідної комісії. Розгляд документів і погодження кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку здійснює Комісія або комісія при територіальному управлінні в місячний строк з часу отримання повного пакета документів. Погодження (непогодження) кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку оформляється рішенням відповідної комісії з подальшим інформуванням про це банку в 5-денний строк. Після проведення співбесіди та прийняття рішення про погодження (непогодження) кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку територіальні управління НБУ в тижневий строк подають до НБУ копії відповідного рішення та документів на керівника служби внутрішнього аудиту банку. Керівник і працівники служби внутрішнього аудиту банку при призначенні на посаду дають письмове зобов’язання про нерозголошення інформації про діяльність банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України.

Служба внутрішнього аудиту банку звітує перед Правлінням (радою директорів) банку не рідше ніж один раз на рік, надає йому (їй) висновки та пропозиції за результатами перевірок та на вимогу Ради банку готує інформацію про виконання плану (графіка) проведення аудиторських перевірок.

Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності і не має владних повноважень щодо операцій, за якими вона здій­снює аудит.

Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обся­ги та достовірність звітів, які подаються правлінню (раді ди­ректорів) щодо питань, віднесених до її компетенції, визначе­них цим Законом.

 

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (16.03.2010)
Просмотров: 1871
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz